Закриха Районните прокуратури в Гълъбово и Раднево

1276
Териториалните отделения в Гълъбово и Раднево остават в сградите и помещенията, в които досега се намираха бившите Районни прокуратури

Борбата с престъпността на територията на двете общини се поема от териториални отделения към РП – Стара Загора

От 1 януари 2020 г. се закриват Районна прокуратура – Гълъбово, и Районна прокуратура – Раднево. Решението е на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 29 юли м.г. и е във връзка със съдебната реформа, съобщиха от пресцентъра на АП – Пловдив.

Считано от 1 януари 2020 г. в Районна прокуратура  – Стара Загора, са разкрити териториални отделения в Раднево и в Гълъбово – съответно Териториално отделение – Раднево, към РП – Стара Загора, и Териториално отделение  – Гълъбово, към РП – Стара Загора, които ще поемат компетентността в борбата с престъпността върху териториите на двете общини.

Териториалните отделения остават в сградите и помещенията, в които досега се намираха бившите Районни прокуратури в Раднево и Гълъбово. На гражданите и институциите е осигурен достъп до всички структурни звена на Районна прокуратура – Стара Загора, включително тези в Раднево и Гълъбово, уточняват от пресцентъра на прокуратурата.

Сигналите, жалбите и молбите от 1 януари т.г. трябва да бъдат адресирани до конкретното териториално отделение към РП – Стара Загора, ако същите се депозират в Раднево или в Гълъбово, или директно към РП – Стара Загора, ако се подават в Стара Загора.

(СН)