ЕVN информира за изчерпан капацитет за присъединяване на нови мощности от ВЕИ

130

В Старозагорска област това са 18 района

Операторът на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България – Електроразпределение Юг (от структурата на EVN България) публикува на интернет страницата си elyug.bg информация за населените места на лицензионната територия на дружеството, където капацитетът на съоръженията за присъединяване на нови мощности от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е изчерпан.

Данните са представени в табличен вид, по области и могат да бъдат много полезни за бъдещите инвеститори.

За Старозагорска област това са 18 района в селата: Гранит, Искрица, Кольо Мариново, Копринка, Малък дол, Марково, Медникарово, Медово, Мирово, Мъдрец, Нова махала, Опълченец, Оризово, Плодовитово, Помощник, Православ, Търничене и Черна гора.

По този начин дружеството цели предварително да информира инвеститорите да си спестят редица разходи, които биха направили за стартиране на процедури там, където в момента няма възможност да бъдат присъединени.

Информацията ще се обновява периодично с цел да бъде актуална. От дружеството уточняват, че тя няма да замени нормативно регламентирания ред за проучване, но може да даде предварителен ориентир за техническа невъзможност за присъединяване при стартиране на една бъдеща процедура.

(СН)