ЕVN блокира банковите сметки на УМБАЛ „Киркович“

2657
УМБАЛ "Киркович"

Старозагорската болница била най-големият им длъжник и представлявала „сериозен риск“ за компанията

“EVN България Електроснабдяване“ пристъпва към принудително събиране на милионните задължения за неплатена електрическа енергия на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД в Стара Загора, съобщиха днес от пресцентъра на дружеството.

От там уточниха, че общата сума на задълженията, които университеската болница е натрупала от 2013 г. до настоящия момент, възлиза на 3,2 милиона лева, включително с обезщетение за забава, законна лихва и разходи по съдебни и изпълнителни производства. Настоящите действия били последица от пет влезли в сила съдебни решения, с които задълженията на УМБАЛ „Киркович“ са установени по основание и размер, но не са заплатени.

Според EVN, от компанията били положени целенасочени усилия към разрешаване на ситуацията по доброволен начин. Реализирана е била обширна кореспонденция, проведенс са били множество срещи както с всяко от назначаваните през годините ръководства на болницата, така и с представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Областната администрация в Стара Загора, на Община Стара Загора и други институции. С болницата са били сключени спогодби за разсрочване на задълженията, последната от която е била през м. май 2016 г., но погасителните планове не били изпълнени, а спорадично заплащаните суми не били достатъчни да покриват дори и текущите задължения за доставена електрическа енергия.

„Задълженията в милиони на болницата я правят най-големият длъжник на ?EVN България Електроснабдяване?. Като такъв тя вече представлява сериозен риск за финансовата стабилност на компанията и за нейната възможност да обслужва качествено 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България, включително и за обезпечаване на сигурността на доставките на електрическа енергия“, смятат от “ЕVN България”.

„Отчитайки специфичния предмет на дейност на лечебното заведение, компанията няма да прекъсне снабдяването с електроенергия, каквато е практиката спрямо всеки друг неизряден длъжник, но ще предприеме запор на банкови сметки и други вземания“, информираха още от EVN.

Пресинформаицята, която беше разпространена сред старозагорските медии, се оказа постфактум, тъй като от днес банковите сметки на най-голямата болница в Старозагорска област са били блокирани.

За излизане от ситуацията областният управител Гергана Микова се е обърнала за съдействие към Министерството на финансите, с цел отпускането на краткосрочен заем на болницата.

Микова обаче е категорична, че държавата трябва да вземе някакво кардинално решение – колкото и трудно да е то, за да бъде решен проблемът със задлъжнялостта на областните болниците, каквато е УМБАЛ „Киркович“, обсужваща не само жителите на Старозагорска област, но и на Централна България.

“Областните болници са стратегически. В голямата си част те изпълняват социални функции и просто няма как някой да махне с ръка и да ги затвори, защото много хора ще бъдат лишени от основното си право – да получат адекватно зравеопазване“, коментира Микова.

За това преди няколко месеца настоя и ръководството на УМБАЛ „Киркович“, но от НЗОК и МЗ все още не бързат с промяната на методология на финансиране на стратегическите здравни заведения, а общественият ресурс се преразпределя между всички регистрирани към Касата болници. За разлика обаче от частните, областните болници нито имат право да избират пациентите си, нито пък да връщат здравнонеосигурени.

Материала подготви:

Йовка ВЕЛИКОВА