Енергийни илюзии и реалности

1861
Инж. Щерьо Щерев

„Зелените“ политици непрекъснато ни убеждават, че европейските ценности са по-важни от печалбите! Дали?

Членките на ЕС споделят солидарно Европейските политики, но проблемите са индивидуални за отделните страни, а негативните последици са много големи за по-бедните. Богатите страни са обединени около пропагандата за вината на човешките дейности и емитираните от тях количества въглероден диоксид /СО2/, за повишаването на средната температура на Земята и промените на климата. Тази щедро финансирана, тендециозна пропаганда обслужва интересите на големи европейски и световни корпорации. Те последователно отричат научните аргументи на независимите, световно признати учени, които обосновават цикличността на тези промени, причинявани както от мощни космически сили, така и от сложните тектонични процеси протичащи в недрата на Земята. „Зелените“ политици непрекъснато ни убеждават,че „европейските ценности са по-важни от печалбите“/!?/.  Не съм убеден, че това се отнася за нас. Ако беше вярно, възниква въпрос: Защо сме най-бедните в ЕС, ако гоним само печалба? Цените на стоките у нас са европейски, а доходите ни са в пъти по-малки от европейските. На практика „европейските ценности“ обслужват изцяло интересите на западноевропейските корпорации.

Убеждаваха ни, че обединението на електроенергийната ни система с общоевропейската ще увеличи сигурността на електроенергийните доставки и ще допренесе за намаляване на цената на ел. енергия. В действителност се случи точно обратното – цената на ел. енергия нарастна в пъти, а възможните смущения в националната електрическа система нараснаха, тъй като към нашите проблеми се прибавиха и европейските. Да погледнем информациите от европейските енергийни борси в таблица 1 и на фигури 1 и 2.

Таблица  1

N по ред Държави Средно-годишна цена за 2021г. евро/MWh
1 Италия 244,12
2 Испания 212,87
3 Португалия 212,87
4 Нидерландия От 198,12 до 213,07
5 Германия 178,81
6 Франция 223,57
7 Полша 134,84
8 Румъния 206,47
9 Гърция 236,24
10 Унгария 215,24
11 България 200,47
   
Цени на От м. декември 2021г. евро/тон За м. май 2022 г. евро/тон
СО2 52,81 85,78
евро/MWh евро/MWh
Природен газ 25,04 69.11
     

 

Съседните ни страни Румъния, Сърбия, Република Северна Македония, Гърция и Турция имат хроничен недостиг на електрическа енергия, поради което цената й е много висока. България покрива този дефицит на енергия в тези страни, като изнася денонощно от 1500 до 2000 MW. Това се равнява на половината енергийни блокове в комплекса „Марица изток“ да ра ботят денонощно само за тях. Високата цена на ел. енергия при тях предизвиква увличение на цената й и у нас.

Фиг. 1 /цени на ел. енергия към 01.11.2021 г./

 

Фиг. 2 /цени на ел. енергия към 13.06.2022 г./

На фиг. 1 са цените на европейските енергийни борси за 01.11.2021 година, а на фиг. 2 за 13.06.2022 година. За шест месеца и половина цените на електрическата енергия са се увеличили средно 3,4 пъти. И това се дължи основно на неадекватната енергийна политика на „зелените“ политически лидери в Брюксел. Твърденията им, че ВЕИ ще допринесат за по-голяма сигурност в обединената европейска енергийна система бяха опровергани през миналата година на няколко пъти, когато тя беше пред разпадане поради липса на достатъчно електрическа енергия в отделни страни или грешки в управлението. Смущенията разлюляха и нашата енергийна система. А цената на ел. енергия в страните сочени за пример, инвестирали огромни средства и въвели големи ВЕИ-паркове, като Германия, Гърция, Испания и Португалия са много по-високи от тези на Полша, Чехия и България, които разчитат в голяма степен на въглищните ТЕЦ. В Германия, страната с най-големи инвестиции във ВЕИ, се наблюдават следните аномалии. В слънчевите дни количеството на произвежданата ел. енергия от ВЕИ-парковете и конвенционалните АЕЦ и ТЕЦ на въглища, които поддържат стабилността на енергийната система, надхвърля потреблението в страната и застрашава енергийната система от разпад. Цената на борсата рязко пада. Енергийният оператор е принуден да предлага излишната енергия на съседните страни на отрицателна цена, т.е. заплаща им за услугата, че приемат излишната им енергия. А когато слънцето и вятърът спрат, се появява голям недостиг на ел. енергия и цената й от спешен внос скача многократно, докато се включат спрените въглищни ТЕЦ. Така на практика се получава оскъпяване на предлаганата ел. енергия в годишен аспект. Същите проблеми ще тормозят и нашата енергийна система, ако се въведат в експлоатация чакащите съответните разрешения  ВЕИ-паркове с над 20 000 MW обща инсталирана мощност. Самозваните енергийни специалисти не казват, как ще се управлява и балансира през различните годишни сезони енергийната система при над 20 000 MW – ВЕИ паркове, 4 000 MW – атомни централи и над 2000 MW – ВЕЦ. Електропреносната ни мрежа не е в състояние да поеме такъв товар. Необходими са огромни инвестиции за да се реши този проблем. Освен това са необходими 30-50% резервиращи мощности, които да компенсират непостоянното производство на ВЕИ, особено през зимата. Огромните инвестиции във ВЕИ, в преносната мрежа и в резервиращи мощности, били те газови централи, или огромни батерии от порядъка на 6 000 MWh /,каквито за сега в света няма/, ще оскъпят многократно цената на ел. енергия у нас, както за бита така и за индустрията. Илюзиите за евтин електрически ток от ВЕИ се продуцират от идеолозите на „зелените“ НПО-та, някои от които заемат министерски постове и висши държавни длъжности без да имат необходимите компетенции в електроенергийната област, та дори и в екологията и в селското стопанство. Изказвания по медиите, като тези за намаляването на емисиите на СО2:“…Това, което сме планирали като ангажимент през Плана за възстановяване и устойчивост, е ние да намалим емисиите от въглищната енергетика в рамките на следващите три години и половина с 40%. Това е нашият ангажимент, който може да бъде постигнат по два начина. Може да бъде постигнат чрез спиране на някоя от въглищните мощности (като спиране може да не означава спиране на самата мощност, а на въглищния й компонент, тя може да мине на друг тип гориво). Може да бъде постигнат чрез балансиране режима на работа по такъв начин, че той да намалее в онези моменти, в които нямаме нужда от тази енергия и ТЕЦ да не работят на пълен капацитет…

С държавния ТЕЦ „Марица Изток 2“ най-лесно може да работим по отношение изравняване и балансиране, защото е държавен и можем да прилагаме директно решения. Но той трябва да стои най-малкото като резерв, ако се наложи да бъде пускан на по-голям капацитет. Ако и „Контур Глобал“ и AES преминат на алтернативни горива, имаме голям шанс за намаляване на вредните емисии…“ /край на цитатите/, са некомпетентни и безотговорни.

За работещите в Мини „Марица изток“ „зеленият държавник“ се изказва също толкова „компетентно“: …“Работата по рекултивацията на терените в следващите 10 години е достатъчно много. Затова тези, които в момента не биха могли да работят друго, могат да работят същото, на същите терени, вместо да отриват, те ще зариват. Същите терени ще ги подготвят за друг тип експлоатация впоследствие. Не бива да мислим, че от утре хората в тези региони трябва да придобият нови умения и трябва да отидат да работят нещо съвсем различно.“…

За сведение на „компетентния“ държавник: Миньорите не ровят, а копаят с мощни багери земните маси покриващи въглищните пластове и след това насипват същите изкопани маси със специализирани големи машини – насипообразуватели в отработените пространства до проектните нива, които се рекултивират със събраните количества хумус! Ако цената на въглищата е адекватна, то миньорите ритмично могат да извършват рекултивацията на нарушените терени от минните дейности и да ги връщат с възстановен 40 см. уплътнен хумусен слой за селско-стопанско и горско ползване. За разлика от мините, при фотоволтаичните паркове плодородните земи се ликвидират трайно и за винаги, тъй като според „зелените“ лобисти те са електроенергийните източници на бъдещето. Покриването на хиляди декари плодородна селскостопанска земя, както и на бивши горски площи с фотоволтаични панели ще засили изменението на климата. Поради липсата на дървета, които да задържат ветровете и валежните води, бурите и наводненията ще зачестят с много по-голяма сила. Нанесените материални щети ще бъдат много големи. Сушата и ерозията на почвите от липсата на растителност в терените заети от фотоволтаичните полета ще допринесат доскоро плодородните земи да се превърнат в пустинни площи. При очертаващия се огромен дефицит в световен мащаб на основни хранителни продукти и масов глад в обширни региони в Азия и Африка е национално престъпление да се унищожават плодородните земи в Тракийското поле и Дунавската равнина, като се запълват с железобетонни фундаменти за фотопанелите. Последните имат място за монтаж само на покривите и фасадите на промишлени и битови сгради. Трябва да се търси баланс между всички енергийни източници. ВЕИ не решават, а създават проблеми

Във вестник „Капитал“, представител на големите масмедии, се прави реклама на гръцкия опит в изграждането на ВЕИ – паркове в район подобен на „Марица изток“, но информацията е непълна и поради това тенденциозна: „…И докато в долината на Козани все още има въглищни гиганти, които успяват да си купят време живот – ТЕЦ „Свети Димитър“ и „Птолемаида 5“, малко по-нависоко в планината се намира новият „храм на Аполон“ – гигантският соларен парк не на кой да е инвеститор, а на петролния лидер Hellenic Petroleum. Това е най-голямата работеща  слънчева централа в Югоизточна Европа и показва нагледно как се случва преходът от въглища към ВЕИ

Паркът на Hellenic Petroleum наистина е впечатляващ със своите размери – 2.5 км на дължина и 1.5 км на широчина, като са оставили само 900 дка от каменистия терен за пасище на животните на местните жители. Той е разположен в подножието на хълмист район на 900 – 1050 м надморска височина, чиято средногодишна температура е 15 градуса по Целзий. Ниската температура всъщност е голямо предимство за производителността на панелите, защото ги предпазва от прегряване. Инвестицията на Hellenic Petroleum в нея е 130 млн. евро, а инсталираната мощност е 204.3 мВт. Тя е най-голямата действаща в Югоизточна Европа и най-големия двустранен соларен парк в Европа…“/край на цитата/

Фиг. 3

Информацията пропуска, че за разлика от Гърция нашите планини са залесени, а в този район на нашата съседка планините са голи и скалисти. Повод за преминаване в региона към ВЕИ е, че те свлякаха преди 5 или 6 години най-големия си рудник в този комплекс. Възстановяването му щеше да струва стотици милиони евро, непосилни за гръцката държава. Политиката на ЕС за субсидирано финансиране на ВЕИ, им даде възможност да се измъкнат по „пантофки“ от катастрофата предизвикана от небрежността или некадърността на гръцките геолози. Освен това техните действащи до сега ТЕЦ нямат сероочистващи инсталации, нямат и електрофилтри като тези на източно-маришките ТЕЦ с 99,9% ефективност на прахоулавянето. Разликите между двата минно-енергийни комплекса е съществена и не е за пренебрегване при сравняването на перспективите пред тях в близък и средно-срочен план. Независимо от това те планират да увеличат добива на въглища, за да компенсират спирането на доставките на руски газ.

България не заслужава да бъде третирана, като голям замърсител в Европа, а още по-малко в световен мащаб, каквито са Китай, Индия и др. Нашите емисии на СО2 са намалени от 105 млн.т. към базовата 1990 година на по-малко от 40 млн.т. към миналата година, т.е. с над 65%, докато тези на Германия и другите западно-европейски държави са се увеличили значително. Няма друга европейска държава, която да е намалила емисиите си, както България. Това не трябва да се забравя от всички политици, управляващи и опозиционери, особено когато преговарят в Брюксел. Силен коз в преговорите са и големите възможности на зелената ни природа и водните басейни в страната, които абсорбират многократно по-големи количества СО2 от тези, които се емитират в страната ни.

Необходима ни е адекватна нацинална енергийна стратегия за следвашите 20 години с поглед до 2050 година. Минно-енергийният комплекс „Марица изток“ е национално богатство със стойност над 12,5 млрд. лева. Той е необходим не само на българската енергийна система, но и на всички балкански държави за покриване на дефицита йм от ел. енергия. Незаменим е, докато не се построят нови базови ядрени мощности от ново поколение. Комплексът поддържа стабилността на  енергийната ни система при въвеждането на нови ВЕИ-паркове, които с неравномерната си работа през денонощието могат да компрометират сигурността на електро-доставките за бита и индустрията. Запазването на конкурентната способност на промишлената и селскостопанската продукция зависи също от неговата ритмична работа сега и през следващите 20 години, ако разумът надделее в Европейската Комисия и се приеме мораториум върху търговията с емисии. Нашата дипломация трябва аргументирано да доказва, заедно с колегите си от Полша, Чехия и другите заинтересовани страни, че преминаването ни към безвъглеродна икономика е бавен процес, специфичен за всяка от европейските страни и зависи от вида и състоянието на местните енергийни ресурси, от структурта на енергийната система, от финансовите възможности на страната ни и от запазването на социалния мир. Съобразени с тези фактори, сроковете за реализиране на прехода към безвъглеродна икономика ще бъдат различни за отделните страни. На тази база следва да се ревизират споразуменията за „зелената сделка“ и да сеприеме мораториум върху търговията с квоти на СО2.

Твърденията, че пари има в ЕС, са илюзия. Стотиците милиарди евро, които се планират за реализирането на „зеления преход“ не са безвъзмездни. Те са банкови кредити. Д-р Вернер Хойер, президент на Европейската инвестиционна банка, потвърди това на форума Green Transition 2022, проведен в София през миналата седмица. Той каза, че банката е дала над 100 млрд. евро за реализиране на проекти по „зелената сделка“ и ще дава и за в бъдеще, но като банка очаква те да й се върнат. Никоя банка не дава кредити без лихва, независимо какъв е първоначлният й размер. Тя си запазва правото да я актуализира, за да гарантира печалбите си. Така че тези милиарди евро, необходими за преминаване към безвъглеродна икономика, подлежат на връщане и не бива да стават бреме за поколенията след нас. Огромните инвестиции в „зелената революция“ ще се калкулират в цената на бъдещата електрическа енергия и ще я превърнат в луксозна стока, недостъпна за масовия потребител и ликвидатор на индустрията.

Всяка криза има начало и край,а продължителността й зависи от много фактори. Едни от тях са управляеми, а други неуправляеми. Правителствата, в чийто състав влизат знаещи и можещи, национално отговорни експерти, управляват факторите така, че държавите им да излязат от кризите с минимални щети за гражданите им. А при правителствата, които обслужват партийни, чужди и корпоративни интереси, в края на кризата икономиката им е в агония, а народите им са затънали в дългове и мизерия. Българският народ е много често в групата на вторите.

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ, заместник-председател на Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия