Държавните изпити в Стопанския факултет преминават при строги санитарни мерки

57

Държавните изпити в Стопанския факултет днес се провеждат присъствено при стриктно съблюдаване на заповедите на министъра на здравеопазването и на ректора на Тракийски университет, като са осигурени всички превантивни мерки, препоръчани от здравните органи, във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, съобщиха от пресцентъра на старозагорската Алма матер.

Достъпът до сградата на Тракийски университет се осъществява единствено от западния вход, при осигурени от студентите индивидуални предпазни средства – маски и ръкавици или други средства, покриващи носа и устата.

Бъдещите абсолвенти си направиха снимка за спомен пред входа на ТрУ, спазвайки противоепидемичните мерки

На входа на университета се извършва персонална дезинфекция, всички допуснати студенти се придвижват до залите за провеждане на държавни изпити с член от държавната изпитна комисия, като се съблюдават правилата за социално дистанциране. Разпределението в залите е организирано съгласно правилата за отстояние от 2.5 метра между участниците в изпита.

След приключване на изпита, който продължава през целия ден в различни часови интервали, студентите се изпращат до изхода, след което помещенията се проветряват и дезинфекцират.

(СН)