Държавата все още може да спаси комплекс „Марица изток“

799
а разлика от политиците, специалистите от енергийния бранш са категорични, че пътят на спасението на комплекс "Марица изток" е чрез обжалването на Референтния документ

Срокът за обжалване пред Европейския съд на загробващия въглищните ТЕЦ-ове Референтен документ на ЕК е до 15 януари 2018 г. От Еврокол отново ни показват пътя за спасението

За пореден път Европейската асоциация за въглища и лигнити ни сочи пътя, по който българската държава в лицето на МОСВ може да спаси енергийния си гарант – комплекс „Марица изток“, както и всички останали въглищни топлоцентрали в страната.

Не представители на отговорните български институции или български евродепутати, а точно Еврокол през месец януари т.г. съобщи за готвения Референтен документ на ЕК със заложените в него нови екологични норми на отделяните емисии, неизпълними от нито един въглищен ТЕЦ в Европа, който обаче беше гласуван в края на април т.г. и влезе в сила на 17 август. Отново Еврокол беше тази, която нае адвокатска кантора, установила по категоричен начин, че Референтният документ е бил приет в нарушение на европейска директива и регламенти.

И докато от Еврокол настояваха всички държави с въглищни топлоцентрали да се обединят и вкупом да обжалват въпросния документ, български политици, в това число и евродепутати от различни бои, от всевъзможни трибуни обясняваха колко това е безсмислено, и че единственият начин за спасението на ТЕЦ-овете бил издействането на дерогации (т.е. отлагане изпълнението на приетите еконорми). Даже въведоха и понятието „пожизнена дерогация“, въпреки че то не съществува в европейския правен мир.

Но пък, за разлика от България, Република Полша и Еврокол подадоха жалби до Европейския съд, а последната новина със вчерашна дата, дошла отново по линия на Еврокол, е, че България може да се включи в това обжалване, чийто краен срок изтича на 15 януари 2018 г.

От Еврокол съобщават, че жалбата на Полша до Европейския съд е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз в понеделник, 4 декември, и може да бъде намерена на всички официални езици на ЕС в сайта на Съюза. От Европейската асоциация за въглища и лигнити уточняват, че всяка държава членка, желаеща да окаже подкрепа, може да стори това в рамките на 6 (шест) седмици от публикуването на това известие, тоест до 15 януари 2018 г.

В писмо до своите членове (сред които и българско държавно дружество) от Европейската асоциация за въглища и лигнити настояват те да се свържат с представители на своите правителства, „за да се осигури подкрепа на полското правителство чрез встъпване в делото“. И допълват, че след като и тяхната жалба бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС, което се очаква да стане до края на този месец, други физически или юридически лица, които имат интерес, като въглищни фирми и предприятия за комунални услуги, също имат правната възможност да встъпят в подкрепа на подадената жалба.

От Еврокол припомнят и петте основания, въз основа на които Република Полша атакува Референтния документ (б.р. публикуваме ги дословно в полза на отговорната институция по обжалването в България – МОСВ):

– Първо основание: нарушение на член 16, параграфи 4 и 5 на Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като при приемането на обжалваното решение е използван неподходящ метод за изчисляване на квалифицираното мнозинство.

– Второ основание: нарушение на член 3, точки 10 и 13 от Директива 2010/75/ЕС във връзка с приложение III към нея и на Решение за изпълнение 2012/119/ЕС, тъй като определянето на нивата на емисиите на най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН) е извършено въз основа на погрешни и непредставителни данни.

– Трето основание: нарушение на принципа на пропорционалност (член 5, параграф 4 ДЕС) във връзка с член 191, параграф 2 ДФЕС, тъй като са определени твърде високи нива на НДНТ-СЕН, които не са подходящи и годни за постигане на очакваните ползи и предвидените цели, и тъй като не е изготвена оценка на последиците от обжалваното решение.

– Четвърто основание: нарушение на член 13, параграфи 4 и 5 във връзка с член 3, точка 12 от Директива 2010/75/ЕС и член 291, параграф 2 ДФЕС, тъй като Комисията е надхвърлила изпълнителните правомощия, които са й предоставени с член 13, параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС, въвеждайки дерогация при прилагането на заключенията на НДНТ чрез обжалваното решение, а не чрез изменение на Директива 2010/75/ЕС.

– Пето основание: нарушение на член 3, параграфи 3 и 4 от Регламент No 2011/182, злоупотреба с власт и нарушение на принципа на добра администрация, тъй като са извършени съществени изменения в проекта на обжалваното решение в деня на гласуването в Комитета, предвиден в член 75 от Директива 2010/75/ЕС на становище по този проект, без да се провежда предварително обсъждане.

От Еврокол дават и редица още ценни юридически указания, които със сигурност биха били в полза на юристите от българското МОСВ, за които се знае, че още умували по темата (б.р. последната такава информация беше съобщена миналата седмица по време на брифинг на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС“. Въпреки че лично премиерът Борисов и премиерът на Полша преди два месеца дадоха публично изявление, че двете страни ще работят заедно за спасяване на въглищните си ТЕЦ-ове и ще използват всички възможности, които им предоставя европейското законодателство!

Да, но… юристите на МОСВ още умуват. Те всъщност го правят още от месец април т.г., когато беше гласуван Референтният документ и вероятно се връщат към мисловния си процес за обжалването на документа само когато чуят за комплекс „Марица изток“. Сега от Еврокол им предоставят смляна юридическа информация, а от тях се изисква да напишат 2-3 листа за присъединяване на страната ни към жалбата на Р. Полша.

Но ако не го направят, измерението за бездействието им ще граничи с национално предателство, за което има достатъчно текстове в българския Наказателен кодекс!

Йовка НИКОЛОВА