Доставчиците на газ, ток и вода ще координират работата си с Община Казанлък

142
Участниците в срещата в Община Казанлък

Възможностите за съвместна, координирана работа, която да води до цялостно обновяване на улиците в Казанлък, са били обсъдени днес по време на работна среща между кмета на община Казанлък Галина Стоянова, ресорния й заместник Даниела Коева и доставчиците на обществени услуги в Града на розите – „Ситигаз България“ ЕАД, EVN и „ВиК“ ЕООД. По време на срещата Стоянова е настояла за качествено възстановяване на аварии и присъединявания на обекти.

Предстои детайлно разглеждане на планираното от дружествата и Общината за годината, за да се търсят варианти за координирани графици и дейности. През тази година ще започне реализацията на нов проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, с подобект „Реконструкция на вътрешно разпределителната водопроводна мрежа на град Казанлък в три зони“.

Кметът Галина Стоянова е изразила удовлетворение от добрата досегашна комуникация и е отправила призив към операторите за решаване на проблемите в разбирателство.

(СН)