Докога ще се опитват да прикриват скандални факти за полигон „Змейово“?

1418

Оказва се, че уранът в питейната вода на село Казанка е някаква абсурдна реалност, появила се от „нищото“!?

Началото беше през 2004 година

Тогава българското правителство обяви, че за да бъдем приети в НАТО, трябвало да унищожим ракетните комплекси „СКЪТ“, „ФРОГ“ и „СС 23“. За целта специалисти от БАН разработили безопасен метод. С този „безопасен метод“ управляващите тогава се опитваха да прикриват „обгазяванията“, покриващи големи територии от Старозагорски регион около полигон „Змейово“. Твърдяха, че източник на обгазяванията е комплексът „Марица изток“. Очакваше се народът да повярва в безопасността от унищожаване на ракетите и безропотно да приема всичко заради жадуваното членство в НАТО!

Няма по-голяма нелепост от повтаряното и днес твърдение за унищожените ракетни комплекси! Сега светът е „отворен“ за информацията. Още преди 14 години беше известен броят на ракетните комплекси, теглото и сьставът на бойната глава. Днес и невръстно дете няма да повярва, че тези 98 броя ракети с такива показатели са били унищожени „безаварийно“ на 3 – 4 км от селата около полигона!

Причината за убийствените обгазявания
на Старозагорски регион

Винаги невинният полигон „Змейово“

Тогавашното правителство се опита да прикрие подписания договор за унищожаване на изостаналите от НАТО боеприпаси с „безобидното“ твърдение, че на полигона се утилизират, т.е. „оползотворяват“ боеприпаси. Започна се от 2004 г. До 2007 г. процесите на „изпитание“ се редуваха в забързан ритъм. След това през 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. се извършваха на по-големи интервали от време. Тъй наречената „утилизация“ (разбирай високотемпературно унищожаване) се осъществяваше от 14 частни фирми на полигон „Змейово“. Агресивните „обгазявания“ масово затормозяваха здравето на хората, независимо от възрастовите различия.

Какви са последиците от това унищожаване?

Две са последиците от тъй наречената утилизация на боеприпаси. Първата е повече от зловеща:

– рязко нарастване сърдечно-съдовите и онкологични заболявания, както и смъртните случаи от тях – факт, многократно заявяван от личните лекари.

Втората последица беше спонтанно създаване на Гражданско общество. То неоспоримо и професионално показа и заяви причината за тези трагични факти.

Тази втора последица доказа интелекта и борбения дух на българина. Такъв народ не може да бъде лъган и подтискан! Появяваха се нови групи протестиращи. Майките с малки деца доказаха волята си за борба в името на децата, в името на живота!

Как беше разкрит убийственият
източник, причинил нещастията

Още в първата година на „обгазяванията“ Гражданското общество в Стара Загора откри и събра с магнит големи количества фин метален прах, черен на цвят, по улиците, сградите и растенията в града и селата край полигона. Прахът беше събиран с магнит. След атомно-абсорбционен анализ, извършен от лаборатория в града, бяха установени: освен желязо (основното количество), и още 14 тежки метала, между които кадмий, стронций, торий и уран. Тук не говорим за радиоактивност. Това са токсични тежки метали, убийствени за сърдечно-съдовата система на човека.

И ето го урана! А нали военните твърдят, че не са използвали боеприпаси, съдържащи уран?!

Тогава се появиха изявления от представители на държавните институции, че не се знаело откъде е отбрана анализираната проба?! Най-вероятно от „Марица изток“! Използвана беше и „розата на ветровете“, макар че тя доказваше точно обратното!

В отбраните проби около комплекса не беше установено наличието на посочените елементи.

Накрая беше заявено, че български
лаборатории нямали право да извършват анализи!?

Гражданското общество им отвърна по достоен начин. Съюзът на химиците при НТС – Стара Загора, използва факта, че Съюзът на химиците в България е член на Европейския съюз на химиците и покани представители от Щутгарт, Германия, да гостуват на града ни. Последва отново отбиране на проби, които нашите гости анализираха в Германия. (Институтът в Щутгарт е един от трите института, оборудвани за анализ на околната среда след военни действия).

Резултатите от анализа бяха идентични с тези на българската лаборатория!

Една народна мъдрост гласи: „Когато фактите говорят и боговете мълчат!“. За разлика от тях представители на някои държавни институции у нас продължават да твърдят обратното!

А колкото до урана –

той е последица от многократните „утилизации“ на боеприпаси! „Твърдението на Гражданското общество преди години беше, че се унищожава благодатната българска природа с убийствените замърсявания от прословутите „утилизации“! Ето – сбъдна се! А възможно е уранът да се е появил от „утилизация“, извършвана сега!

Има и някаква странна закономерност в приветливия полъх с пясък от пустинята Сахара и времето на „утилизациите“?!

А сега към управляващите в някои държавни институции.

Господа, много трудно се заблуждава народ с интелект и достойнство! Ако се опитвате да правите това, губите вие!

Марина БОЯДЖИЕВА
магистър химик, лицензиран
консултант по ADR