„Довери се на лесовъда“ е мотото на предстоящата Седмица на гората

520
Директорът на РУГ - Стара Загора, инж. Петър Заяков

Няма по-прозрачна система от нашата, обяви на брифинг днес директорът на РДГ – Стара Загора, инж. Петър Заяков

„Довери се на лесовъда“ е мотото на тазгодишната Седмица на гората, която стартира на 3 и ще продължи до 9 април. По повод професионалния си празник Регионалната дирекция по горите в Стара Загора, съвместно с общинска администрация и представители на институциите в областния град, ще извърши залесяване с фиданки от цер на площ от около четири декара. Събитието ще се състои в четвъртък, 6 април, в района на пътя за старозагорското село Дъбрава. Това съобщи на брифинг днес директорът на Регионалната дирекция по горите (РДГ) в Стара Загора инж. Петър Заяков.

„Фокусът в тазгодишната кампания, свързана със Седмицата на гората, е в посока на повишаване на доверието към лесовъдите. Струва ми се, че няма по-прозрачна система от нашата“, отбеляза инж. Заяков. Той даде пример с електронно издаваните разрешителни за сеч, електронните превозни билети, GPS-устройствата за следене на автомобилите, както и наличието на видеокамери на всеки един обект, в който постъпва, преработва се и се експедира дървесина (продажба на дърва за огрев, дъски, греди и др.).

Отчетът на Регионалната дирекция сочи, че общият запас на горите в Старозагорска област се повишава в периода от 2015 г. до 2022 г. с около 1.5 млн. куб. м и достига 27.914 млн. куб. м. Средният прираст на дървесината в региона в рамките на година е около 527 хил. куб. метра. 234 хил. куб. м е отсечената лежаща дървесина през миналата 2022 г.

Инж. Заяков отбеляза, че данните показват два пъти по-ниски нива на сечта през миналата година, съпоставимо с нивата на средния прираст. 163 хил. хектара е общата залесена площ под юрисдикцията на Регионална дирекция по горите в Стара Загора. За предходната година залесената площ достига 345 декара. Директорът на РДГ съобщи още, че през 2023 г. са заложени близо 350 декара, в които ще бъдат засадени фиданки. В рамките на година в района на дейност на Регионалната дирекция се произвеждат близо милион нови дръвчета, стана ясно още от отчета на институцията. Държавните горски територии в Старозагорска област съставляват 86% – 149.7 хил. хектара, от всички горски масиви. 7% от горите са собственост на физически лица, 1% – на юридически лица, 5% са общинските горски територии и 1% са гори на МОСВ.

Част от ръководителите на горските стопанства в областта, които също взеха участие в брифинга

Горските стопанства от района на дейност на РДГ – Стара Загора, са задоволили всички заявени количества за дърва за огрев през 2022 г. Това отчетоха ръководителите на шестте териториални поделения на ЮИДП. С около 20-30% се е увеличила цената на добития дървен материал. Според ръководителите на горските стопанства обаче драстичният скок в стойността, която се заплаща за транспорт, е основната причина за високите цени, които плащат получателите. На този етап е трудно да се предвиди дали и с колко ще спадне стойността за потребители в настоящата година, но е гарантирано, че дърва за огрев ще бъдат осигурени. Част от горските стопанства вече са извършили доставка на дърва, задоволявайки около 1/3 от потреблението още в началото на пролетта. След промените от 02.02.2023 г. в Закона за горите е в сила ограничение всяко домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, включено в списъка, изготвен от кмета на населеното място, да получава до 10 кубика дърва за зимата.

2022 г. бе белязана от драстично увеличение спрямо 2021 г. на горските площи, засегнати от пожари, стана ясно още от отчета. Общо 3800 декара са пострадали през изминалите 12 месеца при 26 пожара.

През 2022 г. служители на горските стопанства, РДГ и Югоизточно държавно предприятие са извършили 37 700 проверки на територията на област Стара Загора. 1067 са съставените актове. 46 от тях са изпратени до прокуратурата. В резултат на това са стартирали 9 досъдебни производства. Издадени са 4 присъди. Въпреки това инж. Петър Заяков посочи, че остава нисък процентът на събираемостта от издадените наказателни постановления. За Старозагорско през миналата година той варира около 22%. Нито едно от издадените наказателни постановления от РДГ – Стара Загора, не е било обжалвано. Според инж. Петър Заяков обаче тази статистика вероятно ще се промени след приетите законодателни промени за по-строги санкции за нарушители.

В навечерието на Седмицата на гората от Регионалната дирекция в Стара Загора обявиха, че 2023 г. е годината за борба с боровата процесионка. Вредителят атакува иглолистни масиви вече и в урбанизираните територии – парковете в Стара Загора и Казанлък. Затова е предвидено третиране на около 3800 декара с биологични препарати. Пръскането ще се осъществи в периода от края на август до края на септември, когато е активният период за боровата процесионка.

159 ловни дружинки и над 7000 ловци са регистрирани в Старозагорско. Добрата новина за всички тях е, че популацията на заек и яребица в региона се увеличава. РДГ отчита ръст и в популациите на благородния елен, сърната и хищниците в областта. Намаление се забелязва при дивата свиня и кеклика.

По традиция Регионална дирекция по горите – Стара Загора, връчи приза „Златно перо“. С него тази година беше отличена журналистката Пенка Парашкевова.

Живко ИВАНОВ