Дебати и прекъсване за почивка беляза извънредната сесия на Общински съвет Стара Загора

1378

Днешната извънредна сесия на Общински съвет Стара Загора с три точки в дневния ред беше белязана с дебати и прекъсване на заседанието.

Причина за разнопосочните мнения в залата стана точката, свързана с определянето на представител на Общината на редовното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Киркович“, което ще се проведе на 29 юни. Заради късното получаване на материалите по предложението някои от съветниците изразиха несъгласие с разглеждането му.

Основният дебат се фокусира около това как да гласува по дневния ред на събранието представителят на Общината. В рамките на акционерното събрание трябва да бъде приет годишният финансов отчет на Университетската болница. Наред с това се иска промяна в капитала на дружеството, в което Общината е акционер, и устава му. В началото на дебатите стана ясно, че опитът за провеждане на заседание на здравната комисия в минутите преди началото на извънредното заседание се е провалил поради липса на кворум. Председателят на Общинския съвет Мария Динева и проф. Иван Върляков от БСП изразиха опасения, че местният парламент е принуден да вземе неинформирано решение поради късното постъпване на материалите, свързани с предложението. Доц. Слави Славов и Таньо Брайков от ГЕРБ от своя страна изтъкнаха необходимостта от взимане на решение. Председателят на местния парламент предложи отлагане на решението за ново извънредно заседание на 8 юни, което обаче не срещна подкрепа от страна на присъстващите. В крайна сметка за представител на Общината на общото събрание на акционерите бе определен общинският съветник от ГЕРБ – адв. Стефан Анков.

Той бе упълномощен да подкрепи годишния финансов отчет на болницата, разпределението на печалбата, освобождаването на Съвета на директорите от отговорност, както и увеличението на капитала на дружеството. Частта, свързана с промяната на устава на дружеството, доведе до прекъсване на заседанието, след като първоначално нито едно от предложенията – „За“ или „Против“, не срещна подкрепа. В паузата съветниците намериха консенсус и решиха, че Стефан Анков трябва да гласува „Въздържал се“ по повод промяната в устава.

В рамките на заседанието съветниците дадоха съгласие Община Стара Загора да участва като партньор по проект „Напреднали кръгови решения за текстилни отпадъци в европейските общини“, който се финансира по програма „Интеррег Европа 2021-2027 г. Максималната стойност на проекта в рамките на 4-годишния период е 160 хил. евро, а участието на Общината е в рамките на 20% от сумата. На финала местният парламент измени свое решение, взето на последната майска сесия във връзка с пилотен проект за финансиране по ПУДООС.

Живко ИВАНОВ