Двойно повече кандидат-студенти се явиха на предварителните изпити в ТрУ

68

Броят на кандидат-студентите в предварителните изпити на Тракийски университет тази година бе двойно по-голям в сравнение с предходната 2020-а, съобщиха от висшето учебно заведение.

За участие в предварителните изпити са се записали 1172-ма, като в сравнение с предходната 2020 г. е регистрирано повишение от 49%. С над 2.5 пъти се е увеличил броят на желаещите да се явят на изпита по обща езикова култура, който е вход за над 25 от специалностите в старозагорския университет, и почти 2 пъти за теста по биология – вход за над 30 от специалностите. С 44% е повишен и броят на кандидатите за изпита по биология, който е основно вход за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“, а за изпита по химия увеличението е с 14%. Непроменен е останал само броят на желаещите да се явят на предварителни изпити по география, математика и общотехническа подготовка.

По време на изпитите, последният от които е бил на 25 април, във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в ТрУ, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите са оказвали 35 квестори от всички структурни звена на университета.

Подаването на документи за редовните изпити в Тракийския университет започва от 1 юни.

(СН)