Готвят промяна в Съвета на директорите на УМБАЛ „Киркович“

2799
УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"

На 5 април ще се състои извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. Основната точка в него е промяна на състава на Съвета на директорите (СД) на болницата. Към настоящия момент той се състои от трима души – ректора на ТрУ проф. Иван Въшин, изп.-директор на УМБАЛ „Киркович“ проф. Йовчо Йовчев, които са членове и Светла Карастоянова – председател на СД и представител на мажоритарния собственик на здравното заведение в лицето на Министерството на здравеопазването. Според направеното предложение от страна на мажоритарния собственик, който притежава 87% от акциите на Старозагорската университетска болница, промяната ще засегне само председателя на СД, тоест Светла Карастоянова ще бъде освободена и на нейно място ще бъде назначен друг председател. По непотвърдена информация това ще бъде юрист от МЗ. Какви са мотивите за смяната понастоящем не е известно.

По време на извънредното Общо събрание на акционерите ще бъде определено и възнаграждението на членовете на СД, на които не е възложено управлението на УМБАЛ „Киркович“. Според проекта за решение то ще бъде в размер на две месечни работни заплати в лечебното заведение.

В предварителния дневен ред за 5 април е включено и предложение за прехвърляне на собственост на болничен имот. Става въпрос за бившата морга, която до 9 септември 1944 г. е била православен храм. От доста години ръководството на болницата и Старозагорската митрополия са постигнали съгласие храмът отново да бъде възстановен за нуждите на пациентите на УМБАЛ „Киркович“, но поради проблем със собствеността към настоящия момент не са предприети конкретни стъпки от страна на митрополията. Очаква се обаче тази точка да бъде отложена за редовното Общо събрание на акционерите през май.

На извънредното общо събрание Община Стара Загора, която е минотарен акционер в УМБАЛ „Киркович“ с 4.8%, ще бъде представлявана от общинския съветник и председател на ПК по здравеопазване д-р Тунджай Йозтюрк. Той бе определен от ОбС по време на последното му заседание в края на март.

Йовка НИКОЛОВА