Гешев иска ДАНС да провери цялата приватизация

169

Проверка на приватизацията в България възложи на ДАНС главният прокурор Иван Гешев, предаде news.bg.

ДАНС ще проверява събрани ли са всички неустойки, лихви, обезщетения от приватизацията на предприятията в България.

Освен целия приватизационен процес експертите по национална сигурност трябва да проверят и последващия контрол от отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства.

„Проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационния надзор. ДАНС следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка следва да се установи извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение“, се казва в текста, изпратен до медиите.

Служителите на ДАНС трябва да установят как е била водена цялата документация по текущия следприватизационен контрол. Те трябва да видят има ли проверки по изпълнение на приватизационните договори и била ли е актуализирана своевременно информацията в публичните регистри.

В обхвата на проверката трябва да бъде извършен анализ на одитните доклади на Сметната палата и какви действия са били предприети по изпълнението на дадените указания.

Говорителят на главния прокурор Сийка Милева уточни, че там, където има данни за престъпления по линия на приватизационните сделки, ще бъдат образувани досъдебни производства.

А ако има изтекла давност, обществеността ще бъде информирана за целия приватизационен процес и нанесените щети от нея.