В Старозагорска област стартира кампания за набиране на приемни родители

187

Областният екип по приемна грижа – Стара Загора, стартира кампания за набиране на кандидати за приемни родители за областта. Фокусът е насочен към предоставянето на социалната услуга за деца от 0 до 3-годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания.

Към края на септември професионалните приемни семейства на територията на Старозагорска област са общо 50 на брой,

като 44 семейства отглеждат по едно дете, а 2 семейства се грижат за по две деца.

За приемните родители е необходимо да са клинично здрави, да не са осъждан, да не са лишавани от родителски права, да нямат проблеми с алкохол и наркотици, да имат достатъчно пространство в дома си и време да общувате с приетото дете, да са готови да работят в партньорство със социалните работници.

Професионалните приемни родители получават месечно възнаграждение, въз основа на сключен договор както следва: за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата; за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата; за отглеждане на три и повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

С приемните родители се сключва и договор за грижа за дете настанено в приемно семейство, въз основа на който се изплаща ежемесечно издръжка на децата. Размерът й се определя в зависимост от възрастта, като за дете от 0 до 3 години сумата е 300 лева, за дете от 3 до 14 години – 262,50 лева, за дете на възраст от 14 до 18 години, а ако учи – до 20 г., издръжката е в размер на 300 лева. За отглеждане на дете с увреждане се изплаща и добавка в размер на 90 лева.

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа на адрес:

* Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ No 205
Комплекс за социални услуги за деца и семейства
телефон: 0897 653524, 042/681 479
е-mail: stara_zagora_priemime@abv.bg <mailto:stara_zagora_priemime@abv.bg>

* Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25
Комплекс за социални услуги
телефон: 0878 799239, 0878 799373
е-mail: kazanlak_priemime@abv.bg

(СН)