В община Стара Загора приемат в детските градини и с декларация от родител

202

Освен с бележка за контактност децата от община Стара Загора могат вече да посещават детските градини и с декларация от родител, съобщи ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова. За целта Община Стара Загора е направила необходимите консултации с Министерство на науката и образованието и Министерство на здравеопазването във връзка с многобройните запитвания от страна на родители и споделени мнения за трудности при сдобиване с бележка за контактност по празниците.

Според Наредба на здравното министерство личният лекар на детето трябва да издаде медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен не по-рано от 3 дни от деня на постъпване в градината. Такава бележка се изисква и след отсъствие за повече от 10 дни.

Родители обаче коментираха, че личните лекари също не работят по празниците и няма как да бъде издадена такава бележка. Затова вместо медицинска бележка за контакт родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

(СН)