В Казанлък стартира програма за облагородяване на междублоковите пространства

80

На редовното си заседание вчера казанлъшките старейшини подкрепиха единодушно Програмата на Община Казанлък за облагородяване на междублоковите пространства от 1 януари 2021 година. От тази дата ще започне и приемът на документи в общинска администрация със заявление по образец.

Програмата цели да направи средата в жилищните квартали по-привлекателна, по-социална и по-безопасна, като бъдат разчистени зелените площи от сегашните ламаринени гаражи, които загрозяват облика на града.

На конкурентен принцип Програмата ще предостави възможност на по-активните и по-задружните собственици в многофамилни жилищни сгради да кандидатстват за благоустрояване на прилежащи междублокови пространства. При кандидатстването е необходимо да се посочи желание за вида на благоустрояване: изграждане на паркинг, зона за спорт, зона за отдих и озеленяване, детски кът или друго… Предложенията трябва да бъдат съобразени с действащия Подробен устройствен план. В пространството, посочено за облагородяване, не трябва да има незаконно строителство, както и поставени метални гаражи извън утвърдените схеми.

Ако Програмата за облагородяване на междублоковите пространства срещне подкрепа от жителите на Казанлък, за нейното продължение и изпълнение ще бъдат заделяни средства в бюджета на Общината всяка година.

Условията и образците на документи за участие в Програмата за облагородяване на междублоковите пространства са публикувани на www.kazanlak.bg/cat-667.html.

(СН)