В Казанлък готвят промени на нормативна уредба за общинските търговски дружества

151

Промени в Наредба No 19 за работата на общинските търговски дружества бяха обсъдени днес в Община Казанлък от членовете на нарочно създадена преди месец комисия. Промените предвиждат привеждане на настоящата наредба към действащото национално законодателство. Те пряко засягат работата на пет търговски дружества и две предприятия в община Казанлък, чийто принципал е Общински съвет Казанлък: „Индустриална зона Казанлък“ ЕООД, „Балканинвест“ ЕООД, „ДКЦ – Поликлиника Казанлък“ ЕООД, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, „Казанлъшка искра“ ЕООД, Общинско предприятие „Кухня-майка“ и Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“.

Съгласно Закона за публичните предприятия, който бе приет от парламента през 2019 година, органите за местно самоуправление следва да актуализират правилата в Наредба No 19 за общинските търговски дружества. В Община Казанлък тя е стара, приета през 2009 година, и трябва да бъде коригирана съгласно новите изисквания. В комисията към Община Казанлък участват представители на общинска администрация и по един общински съветник от всяка политическа група на местния парламент. Въпреки че крайният срок за необходимите промени е до края на годината, в рамките на месец общинската комисия ще направи предложения и допълнения съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона, които ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на сайта на Общината и на Общински съвет Казанлък.

(СН)