Всички залози за „Марица изток“ при преговорите с ЕК да бъдат осветени

2746

За това настояха двама старозагорски депутати с внесеното си в НС предложение служебното правителство да изготви доклад за преговорите си за ПВУ

Двамата старозагорски депутати от „Възраждане“ Искра Михайлова и Даниел Проданов внесоха в края на миналата седмица предложение в парламента за ЗАДЪЛЖАВАНЕ на Министерски съвет да изготви и представи доклад във връзка с изпълнението на решението на Народното събрание от 12 януари т.г. за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в част енергетика, касаещо основно запазване работата на въглищните централи до 2038 г.

Двамата вносители на предложението – старозагорските депутати от „Възраждане“ Искра Михайлова и Даниел Проданов

Проекторешението, входирано в НС, гласи дословно:

  1. Задължава Министерски съвет да изготви и представи в Народното събрание на Република България доклад за всички планирани, предприети и извършени действия по изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието на 12 януари 2023 г. (Обн. в ДВ, бр. 6 от 20 януари 2023 г.), който да включва информация относно:

– хронологично представяне на предприетите стъпки от Министерски съвет чрез ресорните служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства и служебния министър на енергетиката, в това число – срещи, разговори, предложения, планове, проекти и решения, свързани с преговорния процес, заедно с цялата съпътстваща документация към тях за срока от 12 януари 2023 г. до изготвяне на доклада;

– цялата налична кореспонденция между Европейската комисия и Република България, свързана с изпълнение на гореописаното Решение на Народното събрание, включващо всички съпътстващи позиции, отправени въпроси, дадени насоки и поставяни условия от 12 януари 2023 г. до изготвяне на доклада;

– всички изработени и/или в процес на изработка проекти заедно с цялата съпътстваща документация към тях, свързани с територията на комплекс „Марица изток“, заложени като условие за предоговаряне на ПВУ, поставено от ЕК, включващи ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници;

– всички документи, изготвени и свързани с евентуално изграждане на фотоволтаични системи и/или индустриални паркове в имоти, собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД и които се използват за въгледобив, в това число – проекти на меморандуми за сътрудничество, изготвени схеми и/или карти на разположение на площи, подходящи за реализация на ФЕЦ или други инвестиционни намерения в земи, собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД; решения и/или проекти на решения на ресорните министерства, свързани с разпореждане на недвижими имоти и/или изпълнение на задълженията на „Мини Марица-изток“ ЕАД по сключения на 2005 година концесионен договор;

– списък с наименованията на фирми, с които са осъществени срещи-разговори във връзка с осъществяване на инвестиционни проекти за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници на терени, находящи се в Източномаришкия басейн, както и резултатите от проведените разговори, в това число и сключени под каквато и да е форма договори или поети писмени ангажименти;

– всички изработени и предоставени на Европейската комисия проекти заедно с цялата съпътстваща документация, свързани с плана REPower EU.

  1. Докладът да бъде изготвен и внесен в Народното събрание в срок до 7 работни дни от приемане на настоящото решение.

В мотивите си за внесеното предложение двамата старозагорски депутати изтъкват, че промените в ПВУ в част енергетика, свързани със запазване на минно-енергийния комплекс „Марица изток“ и свързаните с него работни места в региона, са от високо обществено значение и тяхната достъпност е в интерес на обществените очаквания за публичност и контрол върху дейността на изпълнителната власт.

„Към днешна дата все още няма официална информация нито относно броя и формата на проведените срещи и разговори, нито за изготвени предложения, планове или проекти, свързани с преговорния процес. Няма яснота и по отношение на участниците в преговорните екипи от двете страни – от тази на Република България и от тази на Европейската комисия, както и конкретика на условията, които се поставят в преговорите. Тази липса на прозрачност поражда съмнение по въпроса дали служебните министри Христов и Пеканов са защитили българския национален интерес и взетото с пълно мнозинство решение на 48-ото НС за запазване на въглищните мощности в Маришкия басейн, водейки преговорите за изменения в ПВУ“, се казва в мотивите на вносителите. В тях е посочено още, че в публичното пространство се тиражират обезпокоителни новини за инициирано от служебния министър изграждане на фотоволтаични централи от частни инвеститори на територията на държавното въгледобивно дружество „Мини Марица-изток“ и че тази информация създава несигурност както за бъдещето на десетки хиляди работни места в Старозагорски регион, така и за енергийната независимост на България като цяло.

По входираното предложение на двамата старозагорски депутати предстои да се произнесат ресорните комисии, след което то ще бъде внесено за гласуване в зала.

(СН)