Вписват в кадастъра 868 променени турско-арабски имена на местности в Стара Загора

88

ВАС е отхвърлил жалбата на Главно мюфтийство срещу решението на старозагорските съветници

868 променени от турско-арабски на български имена на местности ще бъдат вписани в кадастъра две години след решението на старозагорските общински съветници да осъвременят топонията в района.

Това става възможно, след като състав на Върховния административен съд прие, че жалбата срещу този административен акт от страна на Главното мюфтийство е неоснователна.

До най-висшата инстанция се стигна, след като Административен съд – Стара Загора, прие, че решението на ОбС, с което преименуват местности, не е административен акт, който да подлежи на съдебен контрол. Съдът е изложил и допълнителни съображения, че оспореното решение не засяга правата и интереса на жалбоподателя, пише още в решението на ВАС, което оставя в сила определение No 197 от 31 юли 2018 г., постановено от Административния съд в Стара Загора и не подлежи на обжалване.

Предстои новите 868 имена на местности на територията на община Стара Загора да бъдат изпратени в Агенция по геодезия, картография и кадастър, както и в Областна дирекция „Земеделие“. Сред промените има наименования, които са трудноразбираеми за младите хора, коментираха преди време вносителите им и дадоха за пример „Ахча тахта“, което става „Трапезата“ и „Съборената кюприя“, която се превежда като „Падналият мост“.

Христо ХРИСТОВ