ВМРО представи предложението си за насърчаване на раждаемостта в Стара Загора

335

Такса смет обаче може да „изяде“ парите за „Образована раждаемост, предупреждават воеводите

ВМРО представи своето предложение за „Образована раждаемост“ на територията на община Стара Загора. Програмата вече е качена на сайта на местната администрация и предстои в следващия месец да премине през обществено обсъждане. Тя предвижда между 800 и 1200 лв. финансова помощ за млади родители. В мотивите си от старозагорската организация на партията посочват, че в действащата подзаконова нормативна база на Община Стара Загора липсва подобен тип подпомагане, което да стимулира чисто финансово едни бъдещи родители и да спомогне в първите им стъпки по отглеждане на едно дете. Подобна помощ обаче родителите ще могат да получат, ако отговарят на няколко важни изисквания. Сред тях са майката или бащата на новороденото или осиновеното дете да са с постоянен адрес на територията на община Стара Загора повече от 2 години от раждането или осиновяването, както и единият или другият родител да бъде с настоящ адрес в града повече от 3 години от датата на раждане или осиновяване на детето. Най-важното изискване обаче касае степента на образованост на родителите. Вносителите на предложението от ВМРО посочват, че за да имат право да кандидатстват за подпомагането, родителите трябва да имат завършено най-малко средно образование към момента на подаване на заявлението.

Ако младото семейство отговаря на изискванията, воеводите предлагат и конкретна система за насърчаване на раждаемостта, в която по-високата образованост на родителите води до ръст на финансовата помощ, отпусната от Община Стара Загора. Това означава, че за едно дете родители със средно образование ще получат 800 лв. еднократно, такива с висше, степен „Бакалавър“ – 1000 лв., а магистрите – 1200 лв. В текстовете от партията правят уточнението, че при раждане на близнаци еднократната финансова помощ се изплаща за всяко едно от децата, като сумата се определя съобразно броя на предходно родените деца от майката на новородените.

При родители с различна степен на образование еднократната парична помощ ще бъде изчислявана, като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта.

На база данни на НСИ от ВМРО посочват, че около 1/3 от населението в общината е с висше образование, което предполага, че близо 2000 новородени ще бъдат подпомогнати по мярката. От партията са изчислили, че общо за първата година от изпълнението на програмата Община Стара Загора трябва да осигури близо 2 млн. лв. допълнително от своя бюджет. Предвид развитието на казуса около увеличението на такса смет и липсата на подкрепа за предложението, което впоследствие бе изтеглено, ВМРО отбелязва, че политическите боричкания могат да „изядат“ парите за младите семейства. Дали това ще се случи, ще стане ясно в края на месец януари, когато предложението на воеводите се очаква да влезе за обсъждане на сесията на Общински съвет Стара Загора.

Живко ИВАНОВ