Вековен полски бряст в село Ковачево е обявен за защитено дърво

770

Министърът на околната среда и водите Асен Личев обяви статут на защитено дърво на вековен полски бряст (Ulmus minor) в радневското село Ковачево, съобщиха от РИОСВ – Стара Загора. Дървото е на над 100 години, с височина над 20 метра и обиколка на ствола 2.96 метра.

Със заповед на министъра се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото. То ще бъде вписано в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначено като вековно дърво.

Навременната и организирана защита на дървета в урбанизираните територии е един от приоритетите на МОСВ, с което се цели повишаване на общественото съзнание и институционална грижа за опазване на зелена среда в населените места на страната, припомнят от старозагорската екоинспекция.

(СН)