Бюро по труда

Обява за работа

Старозагорска фирма търси работник за почасова работа след 18 часа.
Предимство имат кандидатите, притежаващи шофьорска книжка.
Тел. за връзка: 0887/39 75 37

–––––––––––––––––––––––––––––––––

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
7.04.2020 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 системен администратор
 • 1 помощник, фармацевт
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 3 обслужващи, бензиностанция
 • 1 художник
 • 1 склададжия
 • 1 снабдител, доставчик
 • 4 обслужваш, магазин
 • 1 отговорник, ателие
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 1 техник, телекомуникации
 • 1 дърводелец
 • 1 обслужващ, промишлено производство
 • 1 работник, кухня
 • 3 опаковач
 • 1 общ работник, промишлеността
 • 1 фрезист
 • 1 стругар
 • 3 шлосери
 • 1 автомонтьор
 • 1 шивач
 • 3 машинни оператори, производство на растителни масла

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 7.04.2020 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.             

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ за изплащане
на компенсации за запазване на заетостта

Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора съвместно с община Стара Загора разкриват изнесено работно място за регистрации на  търсещи работа лица, освободени от работа поради извънредното положение в страната.

Считано от 08.04.2020г. желаещите да се регистрират като безработни след освобождаване от работа в следствие на Извънредното положение в Република България, биха могли да посетят не само бюрото по труда в Стара Загора с адрес „Стефан Караджа”№8, но и временното работно място, което се намира в Туристическия –културно-информационен център на Общината / Стара Загора, бул. Руски № 27/. Работното време на изнесеното работно място ще е от 09.00 до 17.00 с почивка от  12.00 до 13.00.

Бюрото по труда отново препоръчва на всички, които желаят да ползват услугите му да се съобразят с мерките на правителството по отношение на COVID-19 и с призива на обществеността за ограничаване на контакти и срещи, особено на места със струпване на хора, каквито често са бюрата по труда.

Това се отнася най-вече за желаещите да се регистрират като търсещи работа лица, поради освобождаване от работа, включително и след завръщане от чужбина, т.е. за да получават обезщетения за безработица. Припомняме, че Агенцията по заетостта предоставя възможността за подаване на заявление за регистрация по електронен път към съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Формулярът на заявление-декларация за регистрация може да бъде изтеглен от сайта на Агенция по заетостта /www.az.government.bg./ На страницата има и помощна информация за начина за ползване на ССЕВ.

Агенцията по заетостта изисква от клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане. Няма да се допускат в бюрото по труда лица, за които не е изтекъл карантинния срок, а за установените случаи на нарушение се уведомяват компетентните органи. Всеки желаещ да ползва присъствена услуга, първо ще попълва декларация, че не е пребивавал извън страната през предходните 14 дни и ще носи отговорност за декларирани неверни данни.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

7.04.2020 г.                                                                                гр. Стара Загора