Бюро по труда

„Старозагорски новини“ ЕООД търси да назначи на трудов договор компютърен дизайнер. Изискването към кандидатите е да имат компютърна грамотност: работа с Photoshop, Coreldraw, Word, Pagemaker (ползването му е с предимство).

Кандидатите трябва да подадат своето CV на имейл адреса:
stznews@gmail.com
до 22 декември включително.

За допълнителна информация: тел. 0888/588 633

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
23.02.2021 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 технолог
 • 1 лаборант
 • 1 инженер, конструктор
 • 1 машинен инженер
 • 1 лекар, лъчелечение
 • 1 лекар, вътрешни болести
 • 1 лекар, образна диагностика
 • 1 лекар, акушерство и гинекология
 • 5 медицински сестри
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 снабдител – доставчик
 • 2 касиери
 • 1 електротехник
 • 5 застрахователни агенти
 • 3 продавач – консултант
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 2 животновъди
 • 3 заварчици
 • 2 техник – механик
 • 1 общ работник, строителство
 • 2 шлосери
 • 2 шофьор, товарен автомобил
 • 1 машинист, еднокофов багер
 • 4 барман
 • 10 готвач, заведение за бързо хранене

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 23.02.2021 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.             

Събиране на данни за  изпълнението на показателите за дългосрочен резултат по ОП РЧР чрез анкета.

Уважаеми клиенти на Агенция по заетостта,

Провежда се проучване на извадков принцип от анкетьори, които са инструктирани и се представят пред анкетираните лица, посочвайки името на фирмата и възложителя за провежданото проучване.

 По принцип анкетирането ще се извършва посредством телефонно интервю, но понякога (по преценка на изпълнителя) контактът може да се осъществява чрез електронна поща.

В извадката попадат всички лица, приключили участието си в периода 30.06.2019 – 01.07.2020 г.  по всички операции по ОП РЧР, които са се изпълнявали в периода, в т.ч. и по схемите, по които Агенцията е конкретен бенефициент.

В тази връзка моля да имате предвид провежданото проучване предвид чувствителната тема за достъп до лични данни и се надяваме да окажете съдействие на анкетьорите, ако сте попаднали в извадката.

Напомняме – участието Ви следва да е приключило в периода 30.06.2019 – 01.07.2020 г.  

Предварително Ви благодарим!

 

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

23.02.2021 г.                                                                                гр. Стара Загора