Бюро по труда

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
15.09.2020 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 технолог
 • 2 медицински сестри
 • 1 лекар, образна диагностика
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 2 търговски представител
 • 10 кредитни консултанта
 • 2 обслужващ, магазин
 • 2 салонни управители
 • 5 зареждач, промишлено производство
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 1 козметик
 • 10 машинни оператори, бутилиране
 • 10 бояджия, стоманени конструкции
 • 10 общ работник, промишленост
 • 10 машинист, локомотивен
 • 10 заварчик
 • 1 огняр
 • 2 техник, ел. системи
 • 10 шлосер
 • 20 монтажници на кабели
 • 2 машинен оператор, производство на кабели
 • 1 дърводелец
 • 1 шофьор на автобус
 • 1 техник, ел. машини и апарати

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 15.09.2020 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.             

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- СТАРА ЗАГОРА

Уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. Септември 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
– безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 2748
–       безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) 3808
–       безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) 1910
–    безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 2613
– безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 6380
– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 3468
–       безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) 5270
–       безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) 2555
Национални програми и проекти: Национална програма   ЗОХТУ 4918  
Обучения на възрастни по реда на чл. 63 от ЗНЗ: Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗНЗ) 1665  

 

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

15.09.2020 г.                                                                                гр. Стара Загора