Бюро по труда

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
5.9.2023 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 счетоводител
 • 1 инженер, механик
 • 1 ръководител, производствено поделение
 • 1 ерготерапевт
 • 4 медицински сестри
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 50 служител, запитвания
 • 3 служител, спортна организация
 • 4 шофьор, куриер
 • 2 помощник на учителя
 • 5 продавач – консултант
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 100 монтажник, кабели ( с.Крепост, общ. Димитровград)
 • 30 оператор, производствена линия (с.Крепост,общ. Димитровград)
 • 10 машинни оператори (с.Крепост, общ. Димитровград)
 • 20 лични и социални асистенти
 • 17 общ работник
 • 1 кранист
 • 13 заварчик
 • 5 Чистач/ Хигиенист

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 5.9.2023 ГОДИНА

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

5.9.2023 г.                                                                                гр. Стара Загора