Бюро по труда

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
6.12.2022 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 технолог, технология на пластмасите
 • 1 инженер, електрически машини и апарати
 • 1 инженер, енергетик
 • 1 експерт, проектиране и програмиране
 • 4 ветеринари
 • 6 медицински сестри
 • 1 лекар
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 техник, механик
 • 1 технически изпълнител
 • 1 складаждия
 • 1 пакетировач
 • 1 дърводелец, мебелист
 • 1 технически сътрудник
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 3 стругар
 • 2 шлосер
 • 5 заварчици
 • 3 настройчици на шприцмашини и сродни на тях
 • 5 общ работник, промишленост
 • 10 машинни оператори
 • 8 монтажник, ел. елементи
 • 5 монтьор, промишлено оборудване
 • 2 шофьор на автобус
 • 20 социални асистенти

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 6.12.2022 ГОДИНА

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възможностите за участие на пазара на труда на бизнеса и младите хора до 29 години.

В проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е добавена нова дейност – „Осигуряване на заетост на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 9 месеца с осигурен ментор”. Така се разширява  обхватът на заетост на младите хора, като се предоставя допълнителна подкрепа в работния процес. Възнаграждението на наетите младежи ще бъде в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година.

Нов момент има и в компонента обучение по време на работа. Възнаграждението на включеното по този ред в проекта безработно лице се променя от 90% на 100%  от минималната работна заплата за съответната година, а понятието „наставници“ се заменя с „ментори“.

В компонента стажуване при работодател се увеличава възможността за продължителност на договора за стажуване – от 6 до 9 месеца. Възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място.

Заетостта по всички договори за стажуване или обучение по време на работа, или заетост следва да приключи не по-късно от 31.07.2023 г., като подаването на окончателно искане за плащане да не бъде по-късно от 31.08.2023 г.

Безвъзмездната финансова помощ по проект „Нова възможност за младежка заетост” е в размер на 148 259 833 лева.

Подробна информация за актуалните условия по проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта – тук, както и да бъде предоставена от служителите в дирекции „Бюро по труда” в страната.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

6.12.2022 г.                                                                                гр. Стара Загора