Бюро по труда

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
14.01.2022 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 инженер, електромеханично оборудване
 • 1 инженер, поддръжка
 • 2 медицинска сестра
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 2 касиери
 • 2 склададжия
 • 1 шофьор, куриер
 • 1 шофьор на тежкотоварен автомобил
 • 6 шофьор, специален тежкотоварен автомобил
 • 1 пласьор, стоки
 • 8 продавач – консултант
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 7 санитари
 • 1 работник, зоопарк
 • 1 работник, озеленяване
 • 2 автомонтьори
 • 1 дърводелец, мебелист
 • 2 механик, промишлено оборудване
 • 1 товарач
 • 1 заварчик
 • 2 машинни оператори
 • 1 електромонтьор

 

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 14.01.2022 ГОДИНА

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

От близо 194 хиляди работници и специалисти ще има нужда българският бизнес през следващата една година

От 193 792 работници и специалисти с умения и знания в различни професионални направления ще има нужда българският бизнес през следващите 12 месеца. Това показват резултатите от приключилото второ (есенно) за 2021 г. национално представително анкетно проучване сред активните работодатели в България за потребностите им от работна сила в краткосрочен план. Изследването се провежда съвместно от Агенцията по заетостта и Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

В есенното проучване се включиха 4 325 работодатели при близо 395 хиляди активни предприятия по данни на НСИ*. По икономическа дейност най-много са участвалите работодатели от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” – 37,0%, следвани от секторите „Индустрия” и „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” – с по 14,6%. Най-голям е делът на фирмите в големите индустриални центрове – София-град, Пловдив, Варна, Бургас, а най-малък – в областите Видин, Силистра, Търговище и Разград.

През следващите 12 месеца работодателите ще имат нужда от 108 487специалисти с квалификация, като най-търсени ще са шивачите, машинните оператори, строителите, работниците в хранително-вкусовата промишленост, операторите в производството на облекло, заварчиците, работниците в озеленяването, оперативните счетоводители. От други 43 710 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае българският бизнес, като най-търсените професии ще са: медицински сестри, шофьори, учители, лекари, строителни инженери, ИКТ специалисти. В сравнение с година по-рано броят на търсените висшисти се е свил с 2,4%. Не се отчита промяна в най-търсените специалисти с правоспособност или висше образование. 41 595 пък са работниците без специалност, които ще са нужни в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, като се отчита нарастване на търсенето на годишна база с 8,1%.

Подробният аналитичен доклад и всички резултати от изследването ще бъдат публикувани наhttps://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

14.01.2022 г.                                                                                гр. Стара Загора