Бюро по труда

„Старозагорски новини“ ЕООД търси да назначи на трудов договор компютърен дизайнер. Изискването към кандидатите е да имат компютърна грамотност: работа с Photoshop, Coreldraw, Word, Pagemaker (ползването му е с предимство).

Кандидатите трябва да подадат своето CV на имейл адреса:
stznews@gmail.com
до 30 ноември включително.

За допълнителна информация: тел. 0888/588 633

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
27.11.2020 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 счетоводител
 • 1 лекар, акушерство и гинекология
 • 1 лекар, образна диагностика
 • 1 счетоводител
 • 10 чертожници
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 мениджър, акаунт продажби
 • 1 асистент, офис
 • 1 моделиер – конструктор
 • 2 кранисти
 • 2 тапицери
 • 2 шивачи
 • 1 касиер
 • 1 огняр газ
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 1 автомонтьор
 • 1 стъкломияч
 • 2 монтажник, метални конструкции
 • 3 обслужващ, бензиностанция
 • 2 санитари
 • 5 багеристи
 • 1 шофьор, автобус
 • 2 огняр
 • 1 водач на мотокар

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 27.11.2020 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.             

От 27.11.2020 г. са променени условия на мярката „Заетост за теб”. Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните и се изразяват в следното:1.увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца,2. вместо досегашните 3 месеца; намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);3. увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин: до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;до 250 души се допуска да наеме до 50 лица; над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица. 4.Допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

Електронни заявки по новите условия могат да се подават от 27.11.2020 г. 

Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите лица са в период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда”, където могат да получат и допълнителни указания.

Всички работодатели, които искат да се възползват от промените, но заявките им се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова електронна заявка, считано от 27.11.2020 г.

Промените в срока на субсидираната заетост от 3 на 6 месеца ще осигурят на безработните лица по-добра мотивация за включване в по-продължителна заетост, а работодателите ще бъдат по-продължително подкрепени в предстоящия есенно-зимен кризисен период.

Подробна информация за условията по Проекта ще може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта /www.az.government.bg/, както и на информационните табла в бюрото по труда.   

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

27.11.2020 г.                                                                                гр. Стара Загора