Бюро по труда

„Старозагорски новини“ ЕООД търси да назначи на трудов договор компютърен дизайнер. Изискването към кандидатите е да имат компютърна грамотност: работа с Photoshop, Coreldraw, Word, Pagemaker (ползването му е с предимство).

Кандидатите трябва да подадат своето CV на имейл адреса:
stznews@gmail.com
до 22 декември включително.

За допълнителна информация: тел. 0888/588 633

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
27.04.2021 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 ръководител, обособено производство
 • 1 инженер, конструктор
 • 1 експерт
 • 1 технолог, технология на пластмасовите изделия
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 технически секретар
 • 3 обслужващ, бензиностанция
 • 5 консултант продажби
 • 1 оператор
 • 1 кредитен специалист
 • 2 търговски представител
 • 5 продавач – консултант
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 1 фрезист
 • 1 готвач
 • 1 стругар
 • 10 шивачи
 • 2 техник – механик
 • 6 арматурист
 • 1 електротехник
 • 1 монтажник, електрооборудване
 • 3 общ работник, строителство

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 27.04.2021 ГОДИНА

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

ПМС 151/2020 изм. и доп. с ПМС 93/2021 г.

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, че от 23-ти април стартира Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 93/2021 г.

Чрез това Постановление продължава подкрепата по придобилата публичност „мярка 60/40“, като за период до 2 месеца, считано от 1-ви април до 31-ви май 2021 г., на работодатели от почти всички сектори на икономиката се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход на техните работниците и служителите за месец октомври.

Документи от работодатели – кандидати за изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 93/2021 г. се приемат във всички Дирекции „Бюро по труда” в страната.

В рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”  на сайта на Агенцията по заетостта са публикувани образците на документи, Информация за работодателите, Процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване.

 • Краен срок за подаване на документи за кандидатстване06.2021 г.
 • Препоръчителен срок за представяне на месечни отчетни документи за предходен/и месец/и – 22-ро число на месеца, следващ месеца на отчитане или първия работен ден след тази дата.
УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

27.04.2021 г.                                                                                гр. Стара Загора