Бюро по труда

Обява за работа

Старозагорска фирма търси работник за почасова работа след 18 часа.
Предимство имат кандидатите, притежаващи шофьорска книжка.
Тел. за връзка: 0887/39 75 37

–––––––––––––––––––––––––––––––––

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
17.09.2019 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 2  социален работник
 • 1 дефектоскопист
 • 10 чертожник
 • 1 специалист, труд и работна заплата
 • 1 инженер, автоматизация
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 касиер
 • 1 брокер, недвижими имоти
 • 2 пакетировачи
 • 4 готвачи
 • 3 помощник-готвачи
 • 3 продавач-консултанти
 • 2 монтажници на метални конструкции
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 1 детегледачка
 • 1 работник, строителна изолация
 • 4 общ работник, строителство на гради
 • 1 барман
 • 1 сервитьор
 • 15 шлосери
 • 15 заварчици
 • 15 машинни оператора, металорежещи машини
 • 5 общ работник
 • 5 чистачи
 • 1 работник, озеленяване
 • 2 работник, правене на колбаси
 • 20 работник, консервна фабрика
 • 1 камериерка

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 17.09.2019 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” от 17.09.2019 г. до изчерпване на финансовия ресурс. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни лица за

По проекта от услугата „детегледач” може да се ползва:

– до 8 часа на ден – от заети и безработни родители,  към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа – в случаите, когато те се грижат сами за децата си от 0- до 5-годишна възраст вкл., т.е. децата не непосещават детски ясли, заведения и предучилищни групи;

до 4 часа на ден – от заети и безработни многодетни (вкл. самотни) родители – за дете/деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли, заведения, както и училище.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Заявления от родители ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление за участие може да намерите на сайта на Агенция по заетостта или да попитате в Бюрото по труда  – Стара Загора, стая 103, гише 21 или 23.

 

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

17.09.2019 г.                                                                                гр. Стара Загора