“БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – АКТУАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 14.00 ЧАСА НА 28.05.2024 ГОДИНА

165450

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
28.05.2024 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 инженер, проектант
 • 1 инженер, строителство на сгради и съоръжения
 • 1 инженер, производство
 • 4 медицински сестри
 • 1 лекар, хирургия
 • 1 лекар, акушерство и гинекология
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 30 служител, запитвания
 • 40 работник, повърхностна обработка на дърво
 • 10 машинни оператори
 • 5 настройчик на шприцмашини и сродни на тях
 • 2 пощенски раздавач (пощальон)
 • 20 ресторантски служители
 • 5 техник, охранителна техника
 • 2 снабдител, доставчик
 • 10 зареждачи
 • 20 лични и социални асистенти
 • 8 санитари
 • 3 консултант (промотьор), продажби
 • 3 шивачи
 • 3 гладач
 • 1 художник
 • 1 гардеробер

РАБОТНИТЕ МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 28.05.2024 ГОДИНА

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Агенцията по заетостта започва да приема заявления за обучения с ваучери за заети лица

От 27 май 2024 г., Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”. Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица.

Проектът  е  финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Той има за цел да предостави подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение, както и за повишаване на професионалната квалификация и уменията, в т.ч. и дигиталните. Общият му бюджет е в размер на 50 млн. лв. Очаква се в обучения да се включат 13 900 заети.

Предвижда се да бъдат предоставени обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация или на квалификация по част от професия. Агенцията по заетостта ще осигурява ваучери и за курсове за общуване на чужди езици, за  математическа компетентност и за компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Заетите и самостоятелно заетите хора ще могат да преминат и обучения по цифрова компетентност за напреднало ниво (5 и 6 съгласно DigComp) и високоспециализирано ниво (7 и 8 съгласно DigComp), както и за придобиване на личностна и социална компетентност и на умения за учене. Ваучери ще се получават и за курсове по предприемаческа компетентност.

Обученията с ваучери ще допринесат за постигането през 2030 г. на националната цел в Стратегията по заетостта: 35.4% от всички хора на възраст 25-64 години да са се обучавали през предходната една година, както и за повишаване дела на населението с поне основни дигитални умения.

Заявленията за ваучери за обучения се подават от 12 часа днес само чрез електронно заявление от сайта на Агенцията по заетостта. След подаване на заявлението кандидатстващият ще получи по електронната поща информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенцията по заетостта. При одобрение ще му бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – ще получи мотивиран отговор.

Допълнителна информация, както и консултация за включване в обученията с ваучери, може да бъде получена във всички бюра по труда в страната.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”

+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

28.05.2024 г.
гр. Стара Загора