“БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – АКТУАЛНИ РАБОТНИТЕ КЪМ 14.00 ЧАСА НА 02.06.2020 ГОДИНА

5943

Обява за работа

Старозагорска фирма търси работник за почасова работа след 18 часа.
Предимство имат кандидатите, притежаващи шофьорска книжка.
Тел. за връзка: 0887/39 75 37

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
02.06.2020 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 7 медицински сестри
 • 1 лекар
 • 1 лекар, образна диагностика
 • 2 фармацевт магистър
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 2 електротехник
 • 2 електромонтьор
 • 1 тапицер
 • 2 технически ръководител, строителство
 • 9 кредитен консултант
 • 3 продавач – консултант
 • 3 машинни оператори
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 14 шивачи
 • 5 работници, ферма за диви животни
 • 4 готвач
 • 1 помощник, кухня
 • 10 работници, консервиране на плодове и зеленчуци
 • 2 животновъди
 • 3 водопроводчик
 • 1 огняр
 • 2 дърводелци
 • 3 строителни работници
 • 3 санитар
 • 3 арматурист
 • 4 заварчик
 • 11 зареждач, промишлено производство
 • 1 оператор, каландър
 • 1 общ работник, промишлеността

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 02.06.2020 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Възобновява се провеждането на обучения, финансирани с публични средства и със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Агенцията по заетостта информира, че съгласно т. 2, букви би) и бй) от Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, се допуска провеждането на обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и финансирани от държавния бюджет по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020 г.

В тази връзка Агенцията по заетостта дава следните указания:

Обучаващите организации, в т.ч. Доставчици на обучение (ДОб), които са прекъснали започнали вече курсове или не са стартирали обучения поради обявяването на извънредно положение в България на 13.03.2020 г., могат да подновят организирането им. За целта, при провеждането им следва да осигурят условия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, свързани с провеждането на групови мероприятия и предоставяне на услуги на граждани, вкл. на закрито.

Агенцията по заетостта препоръчва стриктно спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за недопускане и ограничаване разпространението на вируса COVID-19.

Повече информация е публикувана на страницата на Агенцията по заетостта в рубрика Новини

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

02.06.2020 г.                                                                                гр. Стара Загора