“БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – АКТУАЛНИ РАБОТНИТЕ КЪМ 14.00 ЧАСА НА 31.07.2020 ГОДИНА

6306

Обява за работа

Старозагорска фирма търси работник за почасова работа след 18 часа.
Предимство имат кандидатите, притежаващи шофьорска книжка.
Тел. за връзка: 0887/39 75 37

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
31.07.2020 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 програмист
 • 1 мениджър, екип
 • 1 техник, технолог
 • 2 счетоводители
 • 2 медицински сестри
 • 2 инженер конструктор
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 лаборант
 • 2 бизнес, консултант
 • 1 техник, технолог на растителни масла
 • 3 продавач – консултант
 • 1 огняр
 • 1 камериерка
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 2 общи работници
 • 2 работник, строителство
 • 1 сладкар
 • 1 тракторист
 • 1 настройчик
 • 10 шлосери
 • 2 сервитьор
 • 1 машинен оператор, рафинерия
 • 2 монтажници на дограма
 • 3 работник, кухня
 • 1 шофьор, товарен автомобил
 • 1 обслужващ, бензиностанция
 • 1 птицевъд
 • 1 техник, ел. машини и апарати

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 31.07.2020 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Агенцията по заетостта продължава да консултира българските работодатели за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

Експертите от бюрата по труда са на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от covid-19”  (290 лв. за фирми в сферата на транспорта и хотелиерство и ресторантьорство) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата на 15.07.2020 г. мярка с нов дизайн 60/40.

Заповядайте в нашите офиси всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

31.07.2020 г.                                                                                гр. Стара Загора