“БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – АКТУАЛНИ РАБОТНИТЕ КЪМ 14.00 ЧАСА НА 30.10.2020 ГОДИНА

6655

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА
ВИЕ СЕГА ИМАТЕ НУЖДА ОТ НАС
30.10.2020 година

 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 администратор, хотел
 • 1 инженер – технолог
 • 1 експерт, комуникации
 • Висше (Учител по английски език)
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 склададжия
 • 2 сервитьор
 • 2 обслужващ, магазин
 • 1 брокер, недвижими имоти
 • 2 търговски представител
 • 2 шивачи
 • Експедитор, стоки и товари
 • Огняр газ
 1. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
 • 1 животновъд
 • 2 огняр
 • 1 общ работник
 • 1 електромонтьор
 • 1 обслужващ, бензиностанция
 • 1 шлосер – електрозаварчик
 • 5/Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.
 • Машинен оператор, производство на мебели

РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ
14.00  ЧАСА НА 30.10.2020 ГОДИНА
Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.

Преустановява се провеждането на обучения с ваучери

Агенцията по заетостта информира, че съгласно издадена Заповед на Министъра на здравеопазването с № РД-01-626/27.10.2020 г., считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. се преустановяват всички дейности, свързани с провеждането на обучения с ваучери.

Съгласно условията за кандидатстване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица” не е допустимо провеждането на дистанционно обучение. Разходите за всяко едно проведено дистанционно обучение се считат за недопустими за финансиране и няма да бъдат изплащани на доставчиците на обучение от Агенцията по заетостта (конкретен бенефициент по проекта).

Агенцията по заетостта препоръчва стриктно спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за недопускане и ограничаване разпространението на коронавируса.

Актуална информация ще бъде публикувана на официалния сайт и на Фейсбук страницата на Агенцията по заетостта.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни! За заявяване на работни места:
Дирекция “Бюро по труда”
+ Стара Загора-6000,
ул. „Стефан Караджа“  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
( 042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

30.10.2020 г.                                                                                гр. Стара Загора