Българските енергетици денонощно доказват как се отстояват национални интереси

1365

За 55-и път на 19 юни тези хора на дълга ще честват своя професионален празник

Едни от най-мъжките хора на България ще честват своя професионален празник – Деня на енергетика на 19 юни.

По традиция той се отбелязва на предпоследния неделен ден от юни с Решение 231 на Министерския съвет от 23 май 1967 г.

За първи път е отбелязан на 16 юни 1967 г.

Значението на отрасъла за стопанството и бита на хората е огромно. От състоянието му зависи развитието на останалите индустриални отрасли, земеделието и обслужващия сектор, както и териториалната организация на обществения живот.

Историческите данни сочат, че производството на електроенергия в България датира от края на ХIХ век. Първата топлоелектрическа централа (ТЕЦ) е пусната в експлоатация през 1899 г. в Перник. През 1900 г. пък влиза в действие и първата водноелектрическа централа (ВЕЦ) в Панчарево с мощност 1600 кВт. Впоследствие са построени множество малки ТЕЦ и ВЕЦ с обща мощност 111 000 кВт. През 1939 г. те произвеждат 266 млн. кВтч електроенергия или 42 кВтч/жител.

През 1982 г. в страната има в експлоатация 234 електроцентрали с общ капацитет 9499 МВт и общо годишно производство 40 135 000 МВтч (152 пъти повече отколкото през 1939 г.) или 4.5 МВтч на глава от населението.

В годините до демократичните промени България бе енергийният център на Балканите с огромен експортен потенциал, за което ни завиждаха много страни, включително и някои велики сили. И ни удариха! По най-конкурентната ни енергетика – ядрената, със затварянето на блокове 1-4, след което започна дрейфът на българската енергетика. Причините, според специалистите в бранша, са погрешни решения на управниците, които поддадоха на Европа и геополитическия натиск, продиктуван от пазарни интереси. Впоследствие започнаха политическите чистки, моралът беше заменен с меркантилност и лобистки интереси.

След АЕЦ „Козлодуй“ през последните години „зелени“ лобисти се опитаха да ударят и по комплекс „Марица изток“, но той оцеля. Въпреки системния стрес и днес там работи най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България – ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД с нейните осем генериращи блока с обща мощност от 1620 MW; ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ – първата въглища топлоцентрала, отговорила на европейските изисквания за безопасност и опазване на околната среда с 908 MW инсталирана мощност след мащабна рехабилитация, завършила през 2009 г.; най-модерната въглищна централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „AES Гълъбово“ с 690 MW мощност, пусната в експлоатация преди 11 години, и ТЕЦ „Брикел“.

Всички те използват за суровина лигнитни въглища, добивани в държавното „Мини Марица-изток“, с което гарантират енергийната независимост и сигурност на България.

Хилядите заети в източномаришките централи и тази година с чувство за изпълнен професионален дълг ще посрещнат своя професионален празник.

Към тях и към хората, които години наред се борят за запазването на комплекс „Марица изток“, е нашето голямо БЛАГОДАРЯ в навечерието на празника.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ!

(СН)