Бизнесът съзря полза в липсата на редовен кабинет – няма кой да задушава компаниите

242

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) очаква подобряване на икономическия и бизнес климат за България през 2023 г. въпреки трудностите и предизвикателствата в национален и международен план през 2022 г.

Очакванията са базирни на резултатите от Европейското икономическо проучване за 2023 г. – Eurochambres Economic Survey (EES2023), съобщиха от БТПП, цитирани от news.bg. Данните сочат, че българските предприемачи са с по-позитивна нагласа, спрямо европейските. Очакванията за България през 2023 г. по почти всички показатели в проучването са повече позитивни, отколкото негативни. Бизнесът очаква да има повече продажби в страната и в чужбина, да наема повече служители, отколкото освобождава и да повиши инвестициите си.

От БТПП посочват, че въпреки предстоящите поредни парламентарни избори и липсата на редовно, устойчиво управление страната, нарушените вериги на доставки от Азия са създали възможности за „пласиране“ на български предприятия в реализацията на продукцията на компании сред основните партньори на българския бизнес.

От БТПП заявяват, че липсата на редовен кабинет в дадени случаи носи възможности за нормално функциониране на бизнеса, защото държавният апарат не задушава компаниите, а понякога предприема и решителни действия, непосилни за правителство, което иска на всяка цена да се хареса на избирателите.

Търговско-промишлената палата отчита и засилена активност сред фирмите в началото на 2023 г., наблюдавайки броя на заверени външнотърговски документи (за износ), издадените сертификати за АТА карнети, служещи за износ на стоки по време на панаири, изложби и представяния на продукти, както и множество промени в регистрацията на фирмите в Търговския регистър, което БТПП приема за ясен индикатор за положителната тенденция в дейността на компаниите.

От БТПП считат още, че освен това компенсаторният механизъм за подпомагане на бизнеса заради високите цени на тока с перспектива за действие до края на годината ще създаде сигурност и предвидимост за производителите, като се надяват това пък да „охлади“ инфлацията. Според бизнеса е необходимо такъв механизъм да действа у нас докато подобни мерки са в сила в ЕС, а същевременно България да овладее инфлацията и да запази добрите си макроиндикатори, за да съответстват те на Маастрихтските критерии и да върви по пътя на присъединяване към Еврозоната.

БТПП настоява за въвеждането на подобен компенсаторен механизъм и за потребителите на природен газ, за да се премине по-леко през зимата и да се балансира неравнопоставеността спрямо производители от един и същи сектор, избрали различен начин на производство (използвайки ел.елтроенергия или природен газ).