Без „Център на Вселената“ в Стара Загора, засега

284

В Стара Загора засега няма да има символичен знак за „Център на Вселената“, става ясно от решение под No 10-00-2575 от 19 ноември на зам.-кмета на общината Йордан Николов, с което се прекратява обявената на 30 септември процедура за конкурс, който да доведе до изработката на концепция за пластичната фигура.

Прекратяването на конкурса е мотивирано с липсата на проекти, които да са постъпили до към крайната дата 15 ноември. Общината беше приготвила 8 000 лв. за реализацията на поръчката, предвидени бяха и евентуални три награди от по 4 000, 2 500 и 1 500 лв. за най-добрите разработки. Със заповед на кмета от 15 ноември беше определено и 9-членно жури, в което освен представители на администрацията имаше специалисти от САБ, КАБ, СЛА, СБХ и двамата инициатори за създаването на знака и дарители на средствата за наградния фонд Пламен Русев и Николай Далаков.

Определени бяха и петима резервни членове на журито.

Знакът трябваше да се реализира на пространството пред Регионална библиотека „Захарий Княжески“, решението за откриването на процедурата бе от 26 септември, документът бе с подписа на тогавашния ВрИД кмет на Стара Загора инж. Янчо Калоянов.

Решението за прекратяването може да бъде обжалвано през КЗК в 10-дневен срок. Идеята за символичния знак е от няколко години, тя е патентована, а мястото бе определено от общинските съветници през 2018 година.

Христо ДИМИТРОВ