Безработни могат да кандидатстват за домашни помощници

251

Програмата е национална, а един от първите й изпълнители в Старозагорска област е Бюрото по труда в Казанлък

Бюрото по труда в Казанлък започна работа по Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Тя е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като „домашни помощници“ за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89.99% степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст, в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в България.

Програмата се реализира на територията на цялата страна и е със срок на изпълнение до 31 декември 2020 г. Предвидените дейности се реализират съвместно между общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“.

Желаещите да се включат в Програмата лица или техен законен представител ще трябва да подават в общинската администрация по настоящ адрес заявление-декларация за включване. Работодатели по Програмата са общинските администрации, които в партньорство с Дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ) ще извършват подбор на кандидатите за работа по предварително подадени от общините заявки-спецификации. Безработните лица, регистрирани в ДБТ, ще могат да участват в Програмата при осигуряване на заетост на пълно и непълно работно време, като продължителността на предоставяните персонални грижи за едно нуждаещо се лице не може да надхвърля 4 часа дневно.

(СН)