Безпрецедентно: Общински съвет Стара Загора създаде комисия, а след това я остави без членове

749
Днешното заседание на ОбС Стара Загора

Общински съвет Стара Загора днес взе решение за създаване на Постоянна комисия за управление на общинските дружества при Общински съвет Стара Загора, но без да определи членовете й. Безпрецедентни дебати съпътстваха точката, а дискусията бе прекъсвана на два пъти с искане за 10-минутна почивка. При втората пауза се стигна до провеждане на скоростен Председателски съвет, тъй като с гласуването си съветниците се вкараха юридически в задънена улица. С гласовете на 26 съветници предложението за създаване на комисия бе прието.

Противниците на решението отбелязаха, че комисията ще препокрива дейността на вече съществуващите в структурата на местния парламент. Вносителят Янко Янков от своя страна контрира, че целта на инициативата му е да бъде засилен контролът на 11-те общински дружества, които по думите му към момента натоварват общинската хазна заради своята неефективност. „Гледането на тази точка показва, че нарушихме собствените си правила. Предложението почти няма мотиви, изброени са нормативни актове, които не съществуват. Ако имаме Комисия, за какво са ни управителите? Ако искаме да имаме по-голям контрол, да си назначим контрольор“, заяви в зала бившият председател на Общинския съвет от ГЕРБ Таньо Брайков. „Работата е прекалено много. Комисията ще подпомогне дейността на местния парламент по отношение на контрола. Тя ще излиза с предложения, които в зала ще бъдат гласувани от всички ни“, коментира Янко Янков. С гласовете на няколко политически сили, между които и ГЕРБ, комисията бе създадена със 7-членен състав.

Съставът на новата комисия обаче се превърна в юридически спор между отделните старейшини. Причината за създалия се казус е правило, което не позволява един общински съветник да членува в повече от 3 комисии и част от предложените членове се оказаха, че нямат право да влязат в новия състав. Янков Янков посочи, че всеки един може да се откаже от участие в дадена комисия, срещу което реагираха Искра Михайлова (ПП „Възраждане“) и Таньо Брайков, които отбелязаха, че за подобен акт се изисква писмено заявление. Последва 10-минутна пауза, в която старейшините трябваше да уточнят имената на членовете. Паузата се оказа непродуктивна и споровете продължиха. Председателят на Общинския съвет Мария Динева призова Янко Янков да оттегли точката си. След липсата на съгласие местният парламент излезе в нова почивка, в рамките на която скорострелно бе проведен Председателски съвет. Заради обвинения към начина на водене на заседанието Мария Динева отстъпи своето място за приключване на дебатите по точката на Таньо Брайков. Общинският съвет гласува две предложения за състав на комисията – поотделно всеки член и анблок. И двете предложения обаче не срещнаха подкрепата на изискуемите 26 съветници и така новоучредената комисия остана без членове.

Двама нови общински съветници положиха клетва

По-рано в заседанието дебати предизвика предложението за удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми обекти. В дискусията бяха направени две предложения. Едното определяше удължаване с 1 година, а другото – с 3 години. При гласуване обаче нито едно от двете не получи подкрепата на изискуемите 26 съветници. При поискана процедура за прегласуване бе подложено на ново разглеждане предложението за удължаване с 1 година, което в крайна сметка получи нужната подкрепа.

Общинският съвет подкрепи предложението на администрацията за закупуване на частни улици в кв. „Индустриален“. Съветниците приеха още на второ четене промени в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора. Гласувано бе на първо четене и промяна в Правилника за организация на дейността на местния парламент. На заседанието бе подкрепено и предложението за безвъзмездно право на ползване от два спортни клуба на четвъртия етаж от сградата на общинското предприятие „Мересев“.

Днешната сесия на старозагорския парламент започна с полагане на клетва от двама съветници. Анелия Асенова от ГЕРБ и Мехмед Зейнел от ДПС официално встъпиха в своята длъжност като старейшини. Клетва не положи Димитър Съртонев от ГЕРБ, тъй като се е отказал от правото да бъде общински съветник. На негово място на следващата сесия се очаква да влезе Гочо Карагьозов.

Живко ИВАНОВ