Безплатни Детска млечна кухня и „Зелена зона“ предлагат старозагорските БСП-съветници

120
Проф. Иван Върляков

Безплатна храна за всички деца от Детска млечна кухня и безплатно паркиране в „Зелена зона“ в Стара Загора предлагат общинските съветници на БСП. Мотивът им е за периода на противоепидемичните мерки да бъдат облекчени родителите и да е улеснен достъпът на гражданите до здравни центрове и институции.

БСП-съветниците са внесли общо 5 предложения в местния парламент, като част от тях са за подкрепа на хората, изпаднали в трудни ситуации. „Внесли сме предложение за безплатно хранене на всички хора от уязвимите групи в нашата община. Свободните средства от бюджета на Общинския съвет и събраните дарения по дарителската сметка на Община Стара Загора да се пренасочат към Диетичния стол и Домашния социален патронаж, като се осигури безплатно хранене на всички хора от уязвимите групи, ползващи техните услуги, и се разшири обхвата им включително и в селата в този период. При необходимост допълнителни средства да бъдат насочени за нормалната работа на триажния кабинет“, заяви ръководителят на групата проф. Иван Върляков.

От БСП предлагат още публикуване на изчерпателна информация на сайта на общината, свързана с мерките на национално и местно ниво в подкрепа на гражданите и бизнеса, както и да се актуализират своевременно обявените телефони за справки и заявки за помощ, както и да се осъществи активна кампания чрез местните медии. Според БСП-съветниците трябва да се възобнови и работата на горещите телефони за оказване на психологическа помощ на хората. „Предприетите от правителството мерки във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка безспорно оказват отрицателно икономическо и социално въздействие върху местната стопанска активност и живота на всички наши съграждани. В днешната нелека за всяко семейство ситуация са важни усилията на местните органи и общността за навременна подкрепа на хората в нужда“, посочват в мотивите си от групата „БСП за България“.

(СН)