Арх. Иван Иванов: Продължението на бул. „Славянски“ вече е проектирано

2385
Арх. Иван Иванов

Председателят на Съюза на архитектите в Стара Загора коментира пред „Старозагорски новини“ някои от най-важните градоустройствени проблеми и перспективи пред Стара Загора в началото на 2019 г. Арх. Иванов отхвърли възможността за изграждането на втори мост в близост до реконструиращия се в момента надлез, но подчерта, че продължаването и разширяването на бул. „Славянски“ е жизненоважно за старозагорци.

– Арх. Иванов, преди дни общинският съветник Антон Андонов направи предложение за изграждането на втори мост над жп прелеза в Стара Загора. По думите му това съоръжение трябва да започва от базата на „Петрол“ до т.нар. „малък Шел“. Какво е мнението на специалистите по темата?

– Цялата архитектурна колегия, която добре познава ОУП на Стара Загора, е наясно, че проект за подобен мост не съществува. Има идея за подобно съоръжение, която е стартирала и е налице проектно сметна документа. Това е мостът, включващ и нова транспортна улица, или т.нар. „малък ринг“, който ще премине по стратегическата жп линия. От светофара до СБА преминава по широката улица зад стария Мол със мостово съоръжение, което е съгласувано със НКЖИ, защото за да изграждаш съоръжение над жп линии, е необходимо да бъде спазена една височина над 7.20 метра, която е задължителна, за да може да се електрифицира линията под въпросното мостово съоръжение.

– Според казаното от Вас проект за подобно съоръжение има, но той е в най-източната част на града.

– Стара Загора има своя генерална, комуникационна транспортна схема, която трябва да се спазва. Освен това предложението на общинския съветник предполага създаването на два, сравнително близки един до друг моста, което не се прави. Това е така, защото в този случай ние отново ще закараме пътникопотока на бул. „Патриарх Евтимий“. Смисъл от подобен проект би имало, ако той разпределя равномерно транспортните единици, а не да ги вкарва отново на едно и също място. Ненапразно другият подлез в района на ДАИ се намира на такова разстояние. Горе-долу на същото отстояние ще бъде и проектът, за който ви говорих в района на стария Мол. За да започнем да мислим за подобен проект обаче, е необходимо той да има проектно сметна документация. Същевременно тук виждаме едно предложение за проект, който трябвало да бъде включен в бюджета на Общината. Как ще стане това, без дори да имаме необходимата обосновка?

– Да разбираме ли, че не е реалистично подобно нещо да се случи през настоящата година?

– Абсолютно нереалистично е. Тъй като говорим за мостове и в контекста на ремонта на основното такова съоръжение в града, искам да отбележа нещо много важно. Един огромен градоустройствен проблем се създаде в Стара Загора. Това стана при управлението на д-р Евгений Желев и неговата администрация, когато бяха продадени парцели в непосредствена близост до надлеза по бул. „Патриарх Евтимий“. В далечната 1981 г., когато бях главен архитект, там имаше жилища, които ние отчуждихме заради „ушите“ на този надлез, който трябваше да се изгради сега. Този терен го пазихме повече от 25 г., но някой го намери и побърза да го продаде. Поради това сега правим една реконструкция на надлеза, която не е съвсем удачна, защото продажбата на тези два терена осакатиха изграждането на едно транспортно съоръжение, каквото бе необходимо на Стара Загора. Сега имаме един бул. „Славянски“ с тези две кръгови кръстовища, които ще бъдат изключително трудни за нормалното движение в района. Ще видите какви затруднения за придвижването на автомобили ще има.

– Т.е. няма да бъде изпълнена целта на проекта да бъде разтоварен трафикът?

– Няма как да бъде изпълнена тази цел. И нещо повече, пред Стара Загора в градоустройствен план стои въпросът за разширението на бул. „Славянски“, от бул. „Патриарх Евтимий“ до кръговото на пресечката с ул. „Димчо Стаев“.

– Вие говорите за разширение на булеварда, но няколко представители на политически сили в града призоваха за реализацията на проект за удължаване на бул. „Славянски“ до пресечката, която води към Старозагорските минерални бани. Има ли резон в подобно предложение?

– Разбира се, че е резонно, но очевидно общинските съветници пропускат, че това е заложено в ОУП на Стара Загора и ние от много години говорим за подобен проект. Учуден съм, че хора от местния парламент не са наясно, че това вече се проектира от Община Стара Загора. Дори бе обявен конкурс, който приключи на 14-и януари, и през следващата седмица очакваме журито да се произнесе. Продължението на бул. „Славянски“ ще се случи и дори в района на ул. „Капитан Петко Войвода“ ще бъде направено ново кръгово движение, което ще стане след разширяването на улицата, водеща към Руския пазар. След това проектът за булеварда преминава южно от кв. „Три чучура-юг“. Ще бъдат изградени три нови влизания в жилищния комплекс, защото той е много затворен квартал, от който почти няма къде да влезеш. След това продължава с мостово съоръжение под ВЕЦ „Стара Загора“ и под електроцентралата. Продължението ще преминава и над канала и под един нов квартал, който се сформира западно от водонапорната тръба. Новият бул. „Славянски“ се предвижда да продължи южно от бул. „България“. Много малко хора в града знаят, че от водонапорната тръба на запад бул. „Цар Симеон Велики“ преминава в бул. „България“. Продължението на бул. „Славянски“ завива и се включва с голямо кръгово движение в кръстовището за Старозагорските минерални бани. Тази комуникация е изключително необходима, за да разтовари движението в западната част на града. Голямото кръгово кръстовище в района, което бе направено, вече е с изчерпани възможности, а натоварването е огромно и ако това не се направи, задръстванията тепърва ще се задълбочават.

– Има ли яснота колко ще струва и кога този мащабен проект ще бъде изграден?

– Със срокове не мога да се ангажирам, но проектът се разработва на ниво градоустройство. Следващите фази ще бъдат т.нар. „предварителни и окончателни проекти“. В Закона за устройство на територията има един член 16, в който се споменава думата редукция. Това означава, че от всички хора, които имат възстановени земи, ще бъдат взети 25% от тези площи. С тези части ще бъдат изградени улици, ще бъдат изградени паркинги, ще има място за трафопостове. Включително ще има възможност да бъде изградено и продължението на нов бул. „Славянски“, който е изключително необходим.

Интервюто подготви:
Живко ИВАНОВ