Ако „Брикел“ не работи, ще има недостиг на ел. енергия и много градове ще останат без отопление през зимата

1436

„Притеснени сме за работните места на 1300 енергетици. Притеснени сме за енергийната сигурност на страната“, обявиха от дружеството

„Ако на „Брикел“ бъде наложена принудителна административна мярка, България ще разполага с 1000 МW по-малко електрическа енергия, което ще създаде огромна енергийна криза“, съобщиха от „Брикел“ ЕАД.

Тази сутрин ръководството е изпратило предупредителни писма до всички предприятия, които купуват обогатено енергийно гориво от „Брикел“, в които ги информират, че съществува реална опасност дружеството да не изпълни поетия ангажимент към тях и доставките да бъдат преустановени.

В становище, изпратено до медията ни, се разяснява какви ще бъдат последствията, ако работата на „Брикел“ бъде принудително спряна. Поради значимостта на проблема публикуваме текста едно към едно:

„С топлинната енергия, произведена от горивната инсталация, работи Брикетна фабрика, която произвежда обогатено енергийно гориво. Обогатеното гориво използваме за производство на енергия и пласираме към 5 български централи! Те влагат произведеното в „Брикел“ обогатено енергийно гориво в техния горивен микс. Благодарение на обогатеното енергийно гориво централите оптимизират производствения процес и намаляват вредните емисии. Благодарение на използваното обогатено енергийно гориво централите закупуват по-малко въглеродни емисии, които преди 5-6 години струваха 5 евро за тон, а в момента са 90 евро за тон.

Ако 6 български централи не използваха обогатено енергийно гориво, произведено в „Брикел“, цената на енергията щеше да бъде още по-висока!

Ако доставките на обогатено енергийно гориво спрат, българската електроенергийна система ще се лиши от 1000 МW електрическа енергия и вероятно ще остави 6 български града без парно през зимата! Липсата на този значим по размери товар ще предизвика национална катастрофа, тъй като не може да бъде покрит с внос, слънце или вятър.

Ако стотиците хиляди абонати на тези 6 български централи преминат от евтиното централно отопление към скъпото електричество, това няма да е единствено удар по джоба им. За съжаление мрежата на ниско напрежение и електрическите инсталации няма да издържат на натоварването.

Относно екологията държим да заявим, че димът от тавана на котелно помещение, за който се твърди, че е опасен, представлява обикновен въглищен прах, отделян поради високото пепелно съдържание на използваните въглища. В тази връзка сме предприели действия за подмяна и увеличаване на капацитета на вентилаторите към аспирационната система. Вече стартира изграждане на нова оросителна инсталация.

Активно сме се заели с подготовката на цялостна стратегия за създаване на по-екологично производство на енергия и запазване на 1300 преки работни места! Готови сме да работим за запазване на поминъка на гражданите на Гълъбово и да инвестираме в съоръжения за производство на енергия от природен газ, което се подкрепя от Европа.

Нашите служители живеят в страх, защото не знаят ще имат ли работа утре! За тях възможността за затваряне на „Брикел“ означава апокалипсис!

Позволете ни да извършим енергийната трансформация на дружество, което е важен фактор за подсигуряване на социално равновесие и икономическо развитие на един от ключовите райони в България, за да не се стига до енергийна криза!

Отворени сме за диалог с представители на българските институции, за да им представим плановете за модернизация на „Брикел“!

(СН)