Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Ново 15% на учителските заплати е заложено в проектобюджета на правителството

От синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" вчера съобщиха за медията ни, че са обнадеждени от положителната тенденция, трасирана в проектобюджета за 2018 г. на правителството за отрасъл "Образование".

Общият размер на средствата в проектобюджета от 3 млрд. 840 млн. лв. показва ръст от 490 млн. и оформя 3.6% от БВП за системата на образованието.

Средствата визират осигуряване на 15% увеличение на учителските заплати с 332 млн. лв. и са предпоставка за следващото увеличение от 15 септември 2018 г., сочи анализът на синдиката.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. предвижда увеличаване и на трудовите възнаграждения на непедагогическия персонал, обвързан с размера на минималната работна заплата, която от 1 януари 2018 г. ще стане 510 лв. От синдикат "Образование" уточняват, че при подписване на предстоящия КТД ще бъдат регламентирани маржове между различните категории непедагогически персонал в съответствие с категориите труд.

"Освен поредното 15% увеличение на работните заплати на педагозите, приветстваме и няколко положителни тенденции, които могат да се превърнат в политики. Най-важната тенденция според нас е, че МОН за първи път заговори истински за проблемите в системата. За първи път от близо десет години се прави опит да се промени делегираният бюджет с добавяне на още компоненти, които са опит да разчупят порочното статукво - парите следват ученика, както и опит да се предотврати "гражданската война" между малки и големи училища, разразила се през последното десетилетие", коментираха от синдиката.

Като положителна тенденция синдикалистите отчитат още преминаването към едносменната организация на образователния процес и постепенната забрана на двусменната система, предприемането на мерки срещу агресията в образователните институции и гарантиране безопасността на учениците и др.

Йовка НИКОЛОВА