Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

В ТрУ ще честват 70 години зооинженерно образование в България

На 9 ноември (четвъртък) от 10:00 часа в Зала 1 на Ректората на Тракийски университет - Стара Загора, ще бъдат чествани 70 години от създаване на Зоотехническия факултет и начало на зооинженерното образование в България.

До откриването на Селскостопанска академия през 1948 г. Зоотехническият факултет, създаден година по-рано, е бил към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

През 1974 г. Зоотехническият и Ветеринарномедицинският факултет са пребазирани от София в Стара Загора.

Така се създава Висшият институт по зоотехника и ветеринарна медицина - първото висше учебно заведение в Града на липите.

През 1983 г. Зоотехническият факултет е преименуван в Зооинженерен, през 1992 г. - в Аграрно-животновъден, а през 1996 г. - в Аграрен. Това се налага от въвеждането на нови специалности, свързани с аграрното производство.

На 18.03.1999 г. Аграрният факултет е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация. Така факултетът е легитимиран да обучава студенти по посочените специалности на образователно-квалификационни нива: Бакалавър, Магистър и Доктор.

През годините възпитаници на факултета в Стара Загора са били няколко бъдещи министри, директори на агенции към МЗХ, областни управители, кметове, журналисти и др.

На честването на 70-годишнината на зооинженерното образование в четвъртък ще присъстват областният управител, кметът и зам.-кметове на Община Стара Загора, ректорът на Тракийски университет, представители на Министерство на земеделието и храните, представители на Дирекция "Животновъдство" към МЗХ, директори на научни институти, бивши и настоящи преподаватели, представители на развъдни и браншови организации, представители на бизнеса и др.

(СН)