Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Обявиха издържалите конкурса за директори на детски градини в Стара Загора

Детска градина "Ален мак" вече е с нов директор Известни са крайните резултати от проведен конкурс за избор на директори на пет детски градини в Стара Загора, съобщиха в петък от Общината.

Конкурсът бе проведен от комисия, назначена със заповед на кмета Живко Тодоров за избор на директори на детски градини No 4 "Бреза", No 11 "Загоре", No 25 "Ален мак", No 29 "Славейче" и No 66 "Детски рай" в града, според изискванията на чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 91 от Кодекса на труда.

Той премина в два етапа - допуск по документи и интервю с кандидатите по предварително обявени критерии", съобщи Иванка Сотирова, зам.-кмет по хуманитарните въпроси в Община Стара Загора и председател на комисията. Критериите са били свързани с представяне на програма за развитие на детската градина, професионална и управленска компетентност, познания за нормативната уредба и прилагане на Системата за финансово управление и контрол.

През двата етапа на конкурса са преминали общо 9 кандидати, като някои от тях да кандидатствали за директорската длъжност в повече от една детска градина.

Успешно издържалите конкурса са: Силвия Стоянова, Виолета Сидерова, Меглена Динкова, Донка Минчева и Антония Тончева.

(СН)