Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора: За поставянето на камери в детските градини трябва да се иска разрешението на всеки един родител

Иванка Сотирова Кадрите с насилие в една от детските градини в Бургас предизвикаха мигновена реакция сред българското общество. Мненията обаче получиха разнопосочен характер. Докато една част от хората призоваваха за строг контрол и видеонаблюдение в забавачниците, то друга насочи недоволството си в посока на подобряване в условията на труд. Разразилата се полемика ангажира вниманието на неправителствения сектор, прокуратура и представители на изпълнителната власт. Срещата ни с дългогодишния директор на старозагорската Eзикова гимназия и настоящ зам.-кмет на Община Стара Загора Иванка Сотирова е провокирана от желанието ни да намерим отговор на най-важните въпроси по темата: кои са факторите, довели до реакцията на учителите в детското заведение на Бургас, как обществото ни би могло да реагира по-адекватно на подобни случаи, какво е мястото на семейството и трябва ли да бъдат поставени камери в старозагорските детски градини?

- Г-жо Сотирова, през последната седмица станахме свидетели на различни гледни точки във връзка с разразилата се дискусия около случая на насилие в детската градина в Бургас. Стигна се дотам представители на обществени групи, неправителствени организации и част от родителите да се обявят за поставянето на камери в помещенията на детските заведения. На база опита, който имате, смятате ли, че това е ефективна мярка за намиране на изход от създалото се напрежение?

- Без съмнение това е сложен казус, който акумулира обществено напрежение в последните години. По този повод ръководството на Община Стара Загора прецени за нужно да реагира мигновено. В понеделник (12 февруари) от 13:30 ч. в зала 2 на Община Стара Загора кметът Живко Тодоров организира среща между директорите на детски градини в града и представители на родителите. Който желае, може да заповяда, защото най-важното в случая е да инициираме диалога между двете страни, ако изобщо можем да говорим за две страни по този проблем, тъй като напрежението в обществото е лесно доловимо по тази изключително деликатна тема. Моето лично мнение е, че броят на децата в групите е голям. Редно е да споменем обаче, че по показател "брой на деца" ние не се различаваме от останалите европейски държави, тяхната бройка е съизмерима с нашата. Разликата обаче идва в това, че финансовият ресурс в България не позволява да има още един допълнителен възпитател в групата, който да се грижи за децата, с какъвто разполагат колегите в Западна Европа. Аз смятам, че в основата на проблема стои тази финансова невъзможност на държавата да обезпечи подобна бройка. Вижте, камери винаги могат да бъдат сложени, макар че към този момент съществуват нормативни разпоредби, които не позволяват инсталирането на видеонаблюдение. Ако все пак се стигне до подобен вариант, трябва да бъде поискано разрешението на всеки един родител за това. Този въпрос ще залегне в организираната от г-н Тодоров дискусия в понеделник. Пред поставянето на камери стои и чисто финансов проблем, който предстои да бъде обсъден. Моят опит показва, че видеонаблюдението няма да реши проблема. Ключът е в подбора на хората и осъществяването на контрол, което е вменено като отговорност на директора, неговата роля е тази - да контролира, да създава необходимата предпоставка за работа в детското заведение.

- Говорите за средата, каква е картината в това отношение в Стара Загора?

- Смятам, че в Стара Загора има установени чудесни взаимоотношения в детските заведения между учители, деца, директори и родители. Има обаче неща, които ме притесняват. Преди броени дни взех участие в една среща на обществения съвет на Детска градина No 35 в Стара Загора, където чух, че имало млади родители, които не желаели децата им да бъдат в институция, за да не бъдат учени малките на дисциплина и да не бъдат подготвяни под строй за тържества, съпътстващи определени празници. Разбира се, че всеки има право на своето мнение и гледна точка, но едно дете във възрастта преди влизането му в училище, трябва да притежава съответните познания. Вероятно въпросните родители, които не искат да оставят детето си в градина, разполагат със съответните възможности да обезпечат неговото отглеждане, обучение, възпитание и формиране като човек. Детското заведение обаче е мястото, което дава необходимата грамотност и социализация. През целия си живот човек е част от определена общност. Особено важно е обучението в такава среда за малчуганите в 3-та и 4-та група, където се осъществява подготовката за влизане в 1-ви клас. Нека не забравяме, че именно със Закона за училищно и предучилищно образование бе поставено това изискване децата да имат равен старт за подготовка в училище. Ролята на учителите в детските заведения е и тази да ограмотяват децата, да ги подготвят, да ги социализират, но и да ги отглеждат. В този смисъл моето разбиране е, че трябва да има малко повече ресурс за персонал.

- Потвърждава се максимата, че каквото и да си говорим, все пак става дума за пари, така ли е, г-жо Сотирова?

- Покрай течащата полемика се опитвам да си направя груби сметки дали поставянето на камери ще излезе по-евтино на българския данъкоплатец, отколкото да бъдат наети допълнителни учители, т.е. да имаме двама възпитатели, които да се взаимозаменят. Факт е, че ще бъде малко по-евтино поставянето на видеонаблюдение, но тепърва предстои да чуем позиции, аргументи и да дебатираме.

- Насочвайки разговора към финансовите измерения на проблема, не забравяме ли други два важни фактора в цялата картина - подготовката на бъдещите учители във висшите учебни заведения и семейната среда?

- Причините безспорно са комплексни. Всеки работещ учител в дадено детско заведение с група от около 30 деца малко трудно съумява да обособи атмосфера, която да предполага провеждането на дадени занимания. Това е безспорен факт, но ако един млад учител не разполага с чисто човешката характеристика, нито едно учебно заведение не би било в състояние да го подготви за предстоящите трудности. Това в никакъв случай обаче не е извинение. Всеки един новоназначен учител подписва Етичния кодекс, който действа в детските заведения, а оттам нататък се задължават да спазват определените норми на поведение и никой няма никакво право да използва епитети или насилие спрямо деца. В това съм категорична. Ето защо факторът подготовка на възпитателите очевидно има своето значение. По така поставения от Вас въпрос обаче искам да обърна внимание на нещо наистина важно. Много напрежение и много агресия има натрупана в обществото. Тук не бих пропуснала да отбележа, че децата в детските заведения носят модела на поведение в семейството. Ако взаимоотношенията между неговите членове са нездрави, ако се демонстрира едно отношение, при което детето е оставено само пред телевизора или съответното мобилно устройство, това неминуемо ще окаже влияние върху неговата нагласа за социализиране и общуването с останалите връстници. Това от своя страна неминуемо ще остави своите белези в поведението му в детската градина.

Въпросите зададе:
Живко ИВАНОВ