Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Местят астрономическата обсерватория "Юрий Гагарин" в ММЦ - Стара Загора

Сградата на ГПЧЕ "Ромен Ролан" ще бъде изцяло освободена до приключване на проекта за рехабилитацията йУчениците от Езиковата гимназия започват втория срок в три училища-домакини

Стартиралите в сградата на езиковата гимназия "Ромен Ролан" мащабни ремонтни дейности ще доведат до преместване на Центъра за подкрепа за личностно развитие и астрономическата лаборатория "Юрий Гагарин" в Международния младежки център в Стара Загора. За решението потвърдиха от отдел "Образование" на Община Стара Загора. Промяната ще бъде в сила до изпълнение на заложените дейности по ремонт, рехабилитация и обновяване на сградата на елитната гимназия.

Междувременно стана известно и пълното разпределение на паралелките от ГПЧЕ "Ромен Ролан" в трите училища-домакини. Както вече медията ни съобщи, 1170-те ученици от "Ромен Ролан" ще започнат втория срок в Първо основно училище "Г. Бакалов, Средно училище "Иван Вазов и Девето основно училище "Веселин Ханчев". Взимайки под внимание всички обстоятелства около провеждането на учебните занимания, ръководството на Гимназията, съвместно с представители на отдел "Образование" са стигнали до окончателно разпределение на паралелките, както следва:

В Първо основно училище учебни занимания ще провеждат всички 9 паралелки от 8-и клас, общо 229 ученици, от 10 клас - 3 паралелки - "ж", "з", "и", или общо 78 ученици, както и 3 паралелки от 11 клас - "ж", "з", "и" - 77 ученици.

В СУ "Иван Вазов" (в чиято сграда през първия срок се обучаваха възпитаниците на Търговската гимназия) ще провеждат занятия всичките 9 паралелки от 9-и клас на ГПЧЕ "Ромен Ролан", както и по 6 паралелки от 10-и и 11-и клас (от "а" до "е"). Там ще учат и всички бъдещи абитуриенти от випуск 1999 г. на елитната гимназия.

По план свободните помещения на Девето основно училище "Веселин Ханчев" ще бъдат използвани за извънкласни дейности на 45 групи по проект "Твоят час", както и Свободно избираемата подготовка по немски език за DSD-програмата.

Планът за разпределение е утвърден от кмета на Стара Загора Живко Тодоров, уточниха за медията ни от отдел "Образование" на Община Стара Загора.

Живко ИВАНОВ