Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Община Стара Загора организира публично обсъждане за оградата във Второ ОУ

Проблемите с подпорната стена и наклонената ограда на Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" ще обсъдят на среща, организирана от Община Стара Загора и Второ основно училище, родители и граждани. Тя ще се проведе на 5 декември от 17:30 часа в Зала "Петко Славейков" в Община Стара Загора, съобщиха от пресцентъра й.

В Констативен протокол от 11.07.2017 г. на комисия, назначена със заповед на кмета на Община Стара Загора, са направени следните констатации:

По южната граница на имота на Второ основно училище "П.Р. Славейков" има ограда с подпорна стена с височина от 1.20 до 2.00 метра, върху която има ажурна част. Оградата е наклонена към тротоара и има пукнатини, с което представлява заплаха за минувачи и учащи.

В южния участък е и главният вход към двора и училището. Пукнатините са получени от корените на 9 дървета, засадени преди около 40 години в близост до оградата, което не отговаря на изискванията за отстояния на дървета от регулационна граница на имот. За растителността в имота има изготвено експертно становище и фитосанитарна оценка за състоянието на съществуващата растителност.

На основание направените констатации и съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗУТ, комисията предлага: да се извърши изсичането на 9 броя дървета и премахване на корените им; да се възложи проект и да се изгради нова ограда с подпорна стена по южната граница на имота на училището.

Към момента е възложен проект за "Подпорна стена и ограда по южната граница на Второ основно училище "П.Р. Славейков" в УПИ I-3317 за училище, кв. 9102, по плана на Стара Загора", който е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата, тъй като Второ OУ "П.Р. Славейков" е паметник на културно-историческото наследство от местно значение и попада в обхвата на археологически резерват "Августа Траяна", уточниха от пресцентъра на Общината.

(СН)