Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Академичните ръководства осъдиха опита за дискредитиране авторитета на Тракийския университет

tru 41"Считаме за недопустим всеки опит да бъде дискредитиран авторитетът на Тракийския университет - Стара Загора, чрез отправянето на нелепи обвинения, базирани на субективни интерпретации за нарушения и/или стопиране на градивния научен растеж във висшето училище". Така гласи част от Обръщението на ректорското ръководство и академичните ръководства на структурните звена в ТрУ, което днес беше получено в "Старозагорски новини".

Поводът е нарочен брифинг, даден от преподавател във ВМФ миналата седмица, по време на която бяха отправени персонални обвинения към Ректора на ТрУ. Тогава медията ни не отрази брифинга, тъй като сметна, че изнесената информация, неподплатена с доказателства, цели личностна реабилитация, чиито последствия са уронване имиджа на единственото в Стара Загора висше учебно заведение.
Поради значимостта на проблема публикуваме пълния текст на документа:

 

                    ОБРЪЩЕНИЕ
на ректорското ръководство и академичните ръководства на структурните звена в Тракийския университет

Уважаеми представители на медиите,
Уважаеми представители на академичната общност на Тракийския университет и висшите училища в Република България,
Уважаеми представители на широката общественост,

Дейността, традициите и бъдещето на ТрУ се градят на три основни осъзнати предимства:
1. ТрУ е изключително стабилна и сериозна държавна институция, чиято дейност изцяло е подчинена на действащата в Република България нормативна уредба - закони, правилници, правила и процедури.
2. Академичното ръководство и академичната общност на ТрУ в своята цялост се състоят от достойни, ерудирани и авторитетни преподаватели и учени, загрижени за обществения интерес и мисията на Университета.
3. ТрУ е територия на свобода на мисълта и духа, на академична толерантност и етика.
Поради това считаме за недопустим всеки опит да бъде дискредитиран авторитетът на Тракийски университет - Стара Загора, чрез отправяне на нелепи обвинения, базирани на субективни интерпретации за нарушения и/или стопиране на градивния научен растеж във висшето училище. Такива интерпретации добиха публичност след пресконференция на двама наши преподаватели - доц. Кр. Узунова и проф. Г. Бързев (б.р. който обяви, че е гост на брифинга).
През последните години, ректорското ръководство на Тракийски университет - Стара Загора, е поставяно пред не едно изпитание, включително и пред лични проблеми на доц. Узунова и проф. Бързев.
Търсените решения са били в духа на академичната етика, при стриктно съблюдаване на приложимия закон. В специфични случаи, както напр. във връзка с научния растеж, търсим становище на МОН и други релевантни институции, за да сме сигурни, че процедурите на нашите научни работници са неоспорими.
За съжаление липсата на обективна и вярна преценка на фактите от двамата преподаватели стана причина личната им неудовлетвореност да ангажира вниманието на широката общественост, измествайки сърцевината на проблемите им по посока на начина и реда на управление в Университета.
Затова в бъдеще:
- Работейки по утвърдени правила, Тракийски университет не може да допусне дейностите му да се подчиняват на субективни желателни интерпретации.
- С всички законово регламентирани институционални средства ректорското ръководство и академичните ръководства на структурните звена ще продължат да осигуряват образователния процес, научната работа и партньорските отношения на Университета.
- Ректорското ръководство и ръководствата на структурните звена по никакъв начин няма да толерират действия и прояви, които ерозират общественото доверие към Университета.

От ректорското ръководство и академичните
ръководства на всички структурни звена
Тракийски университет - Стара Загора