Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

ТЕЦ-овете поискаха удължаване на срока по кандидатстването им за дерогации

Вероятно искането на ТЕЦ-овете за удължаване на срока за кандидатстване за дерогации ще бъде уважен, но към настоящия момент не е ясно, ако те бъдат получени, колко време централите ще работят по досегашните еконорми. Още повече, че в европейската директива 2101/75/ЕС се говори за временни дерогации, а не пожизнени. А в "Мини Марица-изток" има залежи на въглища (единствената целогодишна енергийна суровина у нас) за над 50 годиниСрокът от шест месеца за подаване на заявления за дерогация от операторите на Големи горивни инсталации в България е недостатъчен и те предлагат той да бъде удължен до една година. Това е записано в доклад на министъра на енергетиката Теменужка Петкова до Народното събрание относно предприетите от правителството мерки във връзка с приетия в Брюксел Референтен документ, който постави неизпълними екологични изисквания пред въглищните топлоцентрали и не само пред тях.

Докладът е в изпълнение на решение на Народното събрание, взето в края на м.юни след проведени разисквания за бъдещето на комплекс "Марица-изток".

Припомняме, че загробващият българския въгледобив Референтен документ беше гласуван на 28 април и влезе в сила от 17 август, когато беше обнародван в Официалния вестник на Европейския съюз. Според регламента му работещите Големи горивни инсталации трябва да достигнат заложените в него емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак за четири години. В пресинформация на МЕ, публикувана в петък, се съобщава, че освен ТЕЦ-овете в комплекс "Марица-изток" от Референтния документ ще бъдат засегнати и други работещи енергийни предприятия, в т.ч. заводски централи и топлофикационни дружества с инсталирани пречиствателни съоръжения, които освен производството на електроенергия, снабдяват с топлинна енергия.

Въпреки че на проведена дискусия в Стара Загора премиерът Бойко Борисов настоя да се използват всички възможни начини за спасяване на Големите горивни инсталации, досега официално е известно, че се работи само по една линия - централите да кандидатстват за получаване на т.нар. дерогация, което би им позволило да изпълняват не новите, а досегашните еконорми за по-дълъг период по време. Според европейската директива 2010/75/ЕС изключението може да бъде приложено, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно по-високи в сравнение с ползите за околната среда.

"Съгласно законовите разпоредби срокът за подаване на заявления за промяна на комплексните разрешителни за работа на Големите горивни инсталации в ИА по околна среда при МОСВ е 6 месеца, считано от датата на обнародване на Референтния документ в Официалния вестник на ЕС. Една от причините за искане удължаване на срока е включването за първи път на измерване на норми на живак в атмосферата, което изисква продължителни изследвания от лицензирани лаборатории, уточняват от МЕ. Втората причина е недостатъчното време за подготовка на оценките за разходите спрямо ползите за околната среда. Удължаването на срока с 6 месеца - до 16.08.2018 г. включително, е необходима предпоставка за изготвянето на по-пълна и прецизна документация от страна на операторите на Големите горивни инсталации. Централите, които могат да кандидатстват за получаване на дерогация са девет - ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ "Ей и Ес-ЗС Марица Изток I" ЕООД, ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" АД, ТЕЦ "Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Марица 3" АД, ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, "Топлофикация Перник" ЕАД, "Топлофикация Сливен" ЕАД и "Топлофикация Русе" ЕАД. Дружествата от Източно-Маришкия басейн са подали искане до МОСВ за увеличаване на срока за предоставяне на искане за дерогация от 6 на 12 месеца", се казва в прессъобщението на МЕ. В него се уточнява, че в края на м.юли в МЕ бе създадено Координационно звено за подпомагане на Големите горивни инсталации при кандидатстването за дерогация, което досега е провело редица срещи с всички заинтересовани страни, като в резултат "е постигат съвместен подход за решаване на казуса".

В прессъобщението на енергийното министерство обаче няма и ред дали отговорните държавни институции чрез ресорното МОСВ ще обжалва Референтния документ заради процедурни нарушения при приемането му на 28 април, за което настоя Еврокол, както и българските синдикати. И чийто срок изтича на 10 ноември.

Преди месец след срещата си с премиера на Полша министър-председателят Борисов обяви, че България ще работи съвместно с Полша за спасяването на въглищните си ТЕЦ-ове. Тогава се заговори, че страната ни ще стане част от общата коалиция на недоволните от Референтния документ държави, оглавявана от Полша, която ще подаде колективна жалба срещу Референтния документ. До този момент не е известно дали това се е случило от българска страна, въпреки че законният срок за обжалването изтича след десетина дни.

Йовка НИКОЛОВА