Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

В Стара Загора ще се подготвят магистри по топлоенергетика

Участниците в брифингаОт утре започва прием на документи по изравнителното обучение

Нова възможност за преквалификация и придобиване на магистърска степен в специалността "Топлоенергетика" и бъдеща реализация в топлоцентратралите от комплекс "Марица изток" и подържащите ги дружества беше представeна днес по време на брифинг в Община Стара Загора. Съвместният проект се реализира от Техническия университет в София, катедра "Топлоенергетика и ядрена енергетика" ,"ТЕЦ Марица изток 2", ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" и ТЕЦ "Ей И Ес" в партньорство с Община Стара Загора.

В изнесеното в Стара Загора обучение могат да се включат всички, които са придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в технически науки като машинно инженерство, електротехника; електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; енергетика; транспорт; корабоплаване и авиация; материали и материалознание; архитектура, строителство и геодезия, проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; металургия; химични технологии; биотехнологии; хранителни технологии, общо инженерство. Завършилите бакалаври и магистри по физически науки, химически науки; математика; информатика и компютърни науки също могат да се възползват от възможността да станат магистри по топлоенергетика.

Общо 2,5 години е срокът на обучение, като първата година е изравнителна, а през останалите 1,5 година ще се учи по магистърска програма за специалността "Топлоенергетика".

Предимството на това обучение се състои в това, че ще се провежда в Стара Загора. Занятията ще се водят от екип лектори в областта на топлоенергетиката от ТУ-София в модерно оборудвана зала в сградата на IV ОУ "Кирил Христов".

Специално изтовен график на модулен принцип ще позволява на обучаващите се да не се откъсват от работа за продължително време. Занятията ще се водят три пъти по две седмици в рамките на един семестър, ще започват от 8:00 часа и ще продължават до 17:00 часа.

Основните дисциплини, които ще се изучават, са математическо моделиране и оптимизация, системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийните обекти; енергопреобразуващи технологии и системи; промишлена топлоенергетика; топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ; експлоатация на ТЕЦ; системи за мониторинг и управление в електроцентралите; икономика и мениджмът на ТЕЦ; системи и агрегати в газотурбинни ТЕЦ.

Таксата за обучение за един семестър е 925 лв. При много добър успех през изравнителната учебна година, за втората студентът преминава по държавна поръчка и ще заплаща такса около 300 лв. на семестър. Освен това завършилите успешно първата учебна година могат да участват в стипендиантската програма на "ТЕЦ Марица изток 2".

Възможността за работа след завършване на магистърската степен по топлоенергетика ще бъде обвързана с успеха от обучението, а най-добрите ще влязат в банка "Ръководни кадри" на трите централи.

Желаещите да се включат в този образователен проект подават молба по образец, която може да се получи в ОУ "Кирил Христов", или да се изтегли от dtnpe.tu-sofia.bg; оригинал и копие от дипломата за завършeно средно образование, както и за завършено висше образование; квитанция за платена такса за разглеждане на документите.

Срокът за подаването им е от 15 септември до 6 октомври. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 10 октомври, а началото на учебната година ще започне на 16 октомври т.г.

Очаква се тази година в изравнителното обучение по топлоенергетика да се запишат 20-25 души.

 

Ръководители от трите ТЕЦ-а на комплекс "Марица-изток" за амбициозния проект

 

Диян Димитров Диян Димитров - член на Съвета на директорите на "ТЕЦ Марица Изток 2": Единствено в Стара Загора ще се извършва изнесено обучение за магистри по топлоенергетика

От около година работим в партньорство с Техническия университет в София и днес всички положени усилия дадоха своя резултат. С удоволствие мога да съобщя, че единствено в Стара Загора ще се извършва изнесено обучение по образователно-квалификационна степен магистър "Топлоенергетика".

Правим това с два основни акцента: едното обучение, което ще се преподава от лектори на ТУ-София, е за хора, които имат различни специалности, но те дават възможност да се премине през едно изравняващо обучение и след това да се запише магистратура по топлоенергетика.

Втората опция, която имаме, е, че на територията на нашата област се намират четирите топлоелектрически централи, заедно с "Мини Марица-изток", и там има много специалисти, които имат различен ценз от топлоенергетиката - било бакалавърска или магистърска степен. Това е голям шанс за всички тези хора, тъй като те имат право да запишат топлоенергетика тук, в Стара Загора, с минимални разходи за транспорт, за квартири. И да получат магистърска степен по тази специалност.

Интересът към дружествата от комплекс "Марица-изток" е много голям, защото там са едни от най-добрите работодатели в региона. Така че се надяваме тази магистърска програма да има много голям успех. Проф. Тотев от ТУ-София сподели, че на година завършват по 4-5 топлоенергетици с магистърска степен. Много рядко някой от тях е от нашия регион. Затова всички, които се интересуват от този нов проект, могат да оценят колко голям шанс е той за тях. Защото в една ТЕЦ най-важните хора са тези, които се занимават с управлението и на турбините, и на котлите. А те трябва да са завършили специалност "Топлоенергетика".

 

Алесандро МоретоАлесандро Морето - директор на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3": Новите топлоенергетици със сигурност ще намерят работа при нас

За нас този проект е много важен. Смятаме, че сътрудничеството между ТЕЦ-овете и Община Стара Загора е фундаментално за развитието на региона. Дава се възможност на млади хора да станат експерти, квалифицирани кадри в областта на топлоенергетиката и да работят съответно като такива. Нашата компания изисква определено ниво на знания и умения. На нас ни трябват точно такива хора, за да посрещнем безпроблемно смяната на старите с новите кадри.

Много важно е младите български инженери да работят при нас. И то не само в трите централи, които оказват подкрепа на този проект, а и при наши бизнес партньори, които страдат от недостиг на квалифицирани инженери. Така че новите специалисти по топлоенергетика ще имат възможност не само да работят в енергийния сектор в централите, а и да намерят подходящата работа при нашите партньори в бизнеса. Защото за една централа е много важно да може да разчита на партньор, който е в състояние да осигури добра поддръжка, добър ремонт на турбината и на другите съоръжения. И днес имаме възможността да развием този проект, който ще даде резултат и в тази насока. Дали ще има перспектива за завършилите? Категорично казвам "Да"!

 

Николай ПейчевНиколай Пейчев, ръководител отдел "Комуникации" при ТЕЦ "Ей И Ес": Логично е такава магистърска програма да бъде изнесена в енергийното сърце на България

Както знаете, Ей И Ес е най-големият инвеститор в българската енергетика, през годините сме полагали непрекъснати усилия да подпомагаме не само развитието на сектора, но и да инвестираме в програми, които да подобрят начина на живот в региона. В тези програми на първо място винаги е било образованието. За нас е много важно кадрите, които работят при нас, да получават адекватна квалификация, която да им даде възможност за развитие. Смятам, че няма съмнение, че Стара Загора е енергийното сърце на България. И е логично програма от този тип, която ще гарантира повишаването на квалификацията на хората, пряко заети в основния сектор за региона, да бъде изнесена тук. Не само защото това ще е по-удобно за самите учащи се, а защото ще им даде възможност за по-малко откъсване от работния процес. Този проект е едно надграждане на знанията на хората, които работят в нашите централи. Тази магистърска програма ще повиши получените и в академичната среда, и в практиката умения.

Димка КАБАИВАНОВА