Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Дерогацията - бомба с часовников механизъм за "Марица-изток"

Иван АрсениевНай-сигурният начин да бъде преустановена дейността на термичните централи и комплекс "Марица-изток" след 2021-ва година е днес да заложим бомбата с часовников механизъм, наречена "дерогация" и бодро да обясняваме на обществото, че сме спасили българската енергетика. Това твърди главният проектант на "Мини Марица-изток" от страна на "Минпроект" ЕАД и член на Асоциация "Български въгледобив" Иван Арсениев.
Какъв е полезният ход за спасяването на комплекса и останалите въглищни централи, четете в интервюто на Иван Арсениев:

- Г-н Арсениев, по време на разискванията миналия петък в Народното събрание за съдбата на въглищните централи, провокирани от приетия на 28 април в Брюксел Референтен документ, поставил неизпълними екологични изисквания, като че ли нещата изглеждат предрешени. Предложението беше внесено от народния представител Таско Ерменков безспорно с най-добри намерения, но всички изказали се след него, с изключение на един старозагорски депутат, се обединиха около идеята, че за ТЕЦ-овете трябва да се изисква дерогация, за разлика от синдикатите и специалистите в минно-енергийния бранш. Тъй като сте дългогодишен проектант на най-голямото въгледобивно дружество в страната, при това държавно, каква е Вашата позиция?
- Най-сигурният начин да бъде преустановена дейността на въглищните топлоцентрали в комплекс "Марица-изток" след 2021-ва година е днес да заложим бомбата с часовников механизъм, наречена "дерогация" и бодро да обясняваме на обществото, че сме спасили българската енергетика. Абсолютна заблуда е, че предвидената възможност за дерогация (частична отмяна, изключение) по чл. 15(4) от Директива 2010/75/ЕС ще позволи да бъдат спазвани т.нар. по-либерални норми. Самата философия на този документ е заложена така, че много трудно или на практика да не могат да бъдат направени изключения относно по-малко строги норми за допустими емисии. Едно бъдещо решение на компетентния орган (за България - "Изпълнителна агенция по околна среда"), по чл. 15(4) ще бъде винаги уязвимо от техническа гледна точка и юридически неиздържано и най-вероятно ще бъде оспорено в съда от всяка една "независима" (ненапразно поставям кавичките) неправителствена организация.

Най-безотговорната позиция днес ще бъде тази, която би оставила термичните централи сами да се борят за оцеляването си. На хората от бранша и цялото общество трябва да бъде обяснено, че не съществува план "Б".

- Синдикатите и специалистите от минно-енергийния бранш настояват Референтният документ на ЕК да бъде обжалван в законния срок, който изтича на 27 юли. Защо?

- Съществуват два неоспорими факта: Гласуваните диапазони на пределни нива на емисиите в Референтния документ за LCP BREF са некоректно получени и това е доказано от експертизите на водещи европейски специалисти в бранша.

Гласуването в Комитета на 28 април 2017 година по чл. 75 няма законна сила, поради груби нарушения в процедурата. Това е отразено в правна експертиза, изготвена по поръчка на членове на EURACOAL и разпространена от асоциацията.

Крайно необходимо е от най-високо ниво на държавата следващите дни да бъде внесено искане в Европейския парламент за преразглеждане на взетото решение по член 75 от Директива 2010/75/ЕС.

Ще си позволя да цитирам едно изречение от писмо на Президента на EURACOAL г-н д-р Волфанг Цислик до Комисаря по околна среда на ЕК г-н Кармену Вела - "Това, на което сме свидетели в момента, е един политически процес, в който изглежда целта е не да се подобри качеството на въздуха, а да се елиминират въглищата като енергоносител".

Въпросите зададе:
Йовка НИКОЛОВА