Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Високи отличия получиха "Мини Марица-изток" и инж. Андонов на Международния енергиен форум

Декларация в защита на производителите на електроенергия от въглища с апел за преразглеждане на Референтния документ за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации и необходимостта от повторно гласуване в Комитета по чл. 75. е била приета но време на Международния енергиен форум, организиран от  Научно-техническия съюз на енергетиците в България (НТСЕБ), Националната електрическа компания, Технически университет-София, Агенцията по енергийна ефективност и Националния комитет по осветление.

Председателят на НТСЕБ проф. д-р инж. Бончо Бонев е връчил почетни плакети за дългогодишна съвместна работа на "Мини Марица-изток" ЕАД, ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД и ЕСО ЕАД. Зам.-председателят на Управителния съвет на Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ) доц. Валентин Колев е удостоил с почетна грамота и плакет "Енергетик на годината" изпълнителния директор на "Мини Марица-изток" ЕАД Андон Андонов. Отличието е връчено за ползотворна и дългогодишна работа в областта на енергетиката в Република България, за постигнати високи производствено-икономически резултати и активна работа като член на ББКЕ.  

В традиционния форум са участвали учени, специалисти и представители на всички партньори в енергийния сектор - държавна власт, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители. За положителните резултати на форума допринесло и участието на чужди и наши експерти, и на представители на водещи световни фирми.

Докладите и свързаните дискусии са били фокусирани върху важни теми за сектора: стратегически и структурни проблеми на енергетиката, прогнозиране и оценка на риска; приватизация и либерализация, маркетинг и законодателство, интеграция и интернационализация в енергийния сектор - електроцентрали, електропреносни, топлофикационни и газоснабдителни системи; ново строителство и модернизация на централи; конвенционални електроцентрали; ядрени електроцентрали; комбиниран цикъл и топлоснабдителни системи; газоснабдяване; рехабилитация на енергийни съоръжения; проблеми по опазване на околната среда; електроенергийни мрежи и системи; ефективно използване на енергията; ВЕИ: водноелектрически централи, биомаси, слънчева енергия, геотермални източници, битови и промишлени отпадъци; децентрализирани енергийни системи, изследователска, проектантска и внедрителска дейност; контрол, автоматизация и измервателна техника на топлинни и електроенергийни системи; проблеми на осветлението и водородна енергетика.

(СН)