Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

В "Мини Марица-изток" въведоха нова пробовземаща система

В "Мини Марица-изток" ЕАД в експлоатация е въведена нова система за вземане на проби от две гумено-транспортни ленти за транспортиране на лигнитни въглища по направление ТЕЦ "Марица Изток 2", съобщиха вчера от пресцентъра на държавното дружество.

През месец юни са били проведени успешни 72-часови проби под товар в Рудник "Трояново-1". Изпълнители на обекта са фирма "Актемиум БЕА Балкан" ЕООД в обединение с "Енергоремонт Холдинг" АД.

При новата система отделните възли и агрегати са модулно лесно разглобяеми, транспортируеми и лесно се монтират на ново място, следвайки изместването на претоварните пунктове.

Вземането на проби се осъществява едновременно от два лентови транспортьора. Основното технологично оборудване се състои от чукови пробовземачи, система от затворени лентови транспортьори, управлявани чрез честотни преобразуватели, кофъчни ъглови елеватори, както и чукови делители. Мощността на потока варира в диапазон от 400 до 5 400 т/ч, а теглото на крайната проба, която попада в събирателния контейнер е от 27 до 95 кг. Контейнерът е снабден с влаго- и топлоизолация за запазване на показателите на събраните проби и е разположен върху подова везна, която е в директна онлайн връзка с управляващия компютър на системата, позволяващо контрол на количеството на всяка точкова проба.

С внедряването в експлоатация на новата пробовземаща система и трите рудника на "Мини Марица-изток" изпълняват изискванията на стандарта БДС- ISO 13909-2 при подаване на въглища към топлоелектрическите централи.

(СН)