Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Готвят предизвестено затваряне на комплекс "Марица-изток"

Народният представител Таско Ерменков по време на парламентарното си питане в петъкМинистър Теменужка ПетковаВместо да протестират приетия с процедурни нарушения Референтен документ на ЕК, поставил неизпълними изисквания към въглищните централи, отговорни фактори на държавата залагат на дерогацията

"Най-важната ни задача е как да получим дерогация за ТЕЦ-овете за максимално дълъг период от време". Това обяви в петък от парламентарната трибуна министърът на енергетиката Теменужка Петкова в отговор на актуално питане на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов - каква е политиката на МЕ за гарантиране енергийната сигурност на България на социално поносими и конкурентни цени?

Въпросът визираше основно Референтния документ на ЕК, гласуван на 28 април в Брюксел, който постави нови - рестриктивни и неизпълними към момента норми за отделяните емисии на серен диоксид, азотни оксиди и живак от ТЕЦ-овете, работещи на въглища. Срещу документа гласуваха 8 държави, сред които и доайенът на въглищните централи - Германия, а малко след това от Европейската асоциация за въглища и лигнити - Еврокол изпратиха до членовете си (сред които и "Мини Марица-изток"), правно становище за открити нарушения в процедурата и настояха за прегласуване.

В отговор на депутатското питане
министър Теменужка Петкова заяви дословно:

"Независимо от това, че гласуваният в Брюксел Референтен документ определя нови, по-строги норми за допустими емисии на серен диоксид, азотен оксид и живак, съществуващите централи ще могат да се възползват от предвидената възможност за дерогация по чл. 15, ал. 4 от Директива 75/2010, която ще им позволи да спазват по-либерални норми. Дерогацията може да бъде приложена, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно високи, в сравнение с ползите за околната среда, поради географското положение на съответната инсталация, местните екологични условия и техническата характеристика на съответната инсталация. Компетентният орган - ИАОС към МОСВ трябва да гарантира, че не се причиняват значителни замърсявания и се постига висока степен на опазване на околната среда. Използвам случая, за да Ви уверя (б.р. посланието е към питащия депутат Таско Ерменков), че МЕ работи много активно с всички компетентни органи във връзка с разработването на единна позиция по отношение на Големите горивни инсталации, по отношение възможността България да получи дерогация във връзка с тези завишени норми. Миналата седмица аз направих една среща с представители на всички заинтересовани среди - всички централи, всичкии Големи горивни инсталации (ГГИ), синдикатите, МОСВ и МЕ, като нашата цел е ние да мобилизираме своите усилия и целия експертен потенциал, така че да можем в максимална степен да защитим интересите на страната. Защото, това което Вие споменахте като евентуални рискове, наистина съществуват. И ние трябва да обединим своите усилия и да използваме целия експертен потенциял в тази сфера, за да можем да си защитим сътветните ГГИ и да гаранитраме сигурност на електроенергийната ни система".

На последващи два уточняващи въпроса от страна на депутата

   какво ще се предприеме за хилядите,
    работещи във въглищните централи,

ако се стигне до закриване на производствата на въглищните централи и дали България ще се възползва от позицията на Еврокол за неправомерното гласуване в Брюксел, Теменужка Петкова отговори дословно:

"Сега най-важната ни задача е, КАК ДА ПОЛУЧИМ ДЕРОГАЦИЯ ЗА МАКСИМАЛНО ДЪЛЪГ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, тъй като имаме необходимите запаси от въглища, имаме израдени необходимите мощности. И тук ние сме категорични, че трябва да мобилизираме целия си понециал като държава, за да можем да защитим нашата позиция. Не ми се иска на мислим за такъв вариант, в който ще се случи това (б.р. затваряне на въглищните централи и респективно на комплекс "Марица-изток"), но иначе, твърде вероятно е, в далечното бъдеще да се стигне до подобна ситуация. В тази връзка много важно е да разработим правилно енергийната стратегия на страната до 2030 г. Заради тази причина моето желание и волята на правителството е, да обединим усилията си всички парламентарно представени политически партии, всички експерти, включително и МТСП, които биха имали много съществена роля в един такъв процес, ако той стане факт след известно време"... "По отношение на това, дали ще се възползваме от позицията на Еврокол, искам да кажа,че ние сме запознати с този документ, и ще ви информираме във връзка с позицията по тази тема", заключи Теменужка Петкова.

На свой ред питащият депутат обяви, че темата със запазването на въглищните мощности надхвърля едно парламентарно питане и затова официално внася предложение за разисквания, заедно с проект за решение на проблема, зад което може да се обединят парламентарно представените партии. Според председателстващият парламентарния контрол,

     разискването ще се проведе
      на 23 юни (петък)

Медията ни не е наясно как точно ще протече разискването, но въпросът, който боде на очи е: КОЙ ЩЕ ЗАЩИТИ ИНТЕРЕСА НА КОМПЛЕКС "МАРИЦА-ИЗТОК" и останалите въглищни централи, след като сред 240-депутата в настоящото Народно събрание няма нито един професионален минен специалист или енергетик, работил във въглищни централи. А ако идеята е в бъдещата енергийна стратегия за гарантирането на енергийните доставки на България да бъде заложено играждането на АЕЦ "Белене", който би заменил комплекс "Марица-изток", каквато позиция беше изразена по време на атомен форум в София на 8 юни, тогава как 11 народни представители от Старозагорски избирателен район ще се борят за "Марица-изток", след като нито един от тях не е член на енергийната комисия в парламента, в това число и бившият министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Към момента не ни е известно и дали народните представители са запознатите със същността на термина дерогация и Директива 75/2010 на ЕС, която визира министър Теменужка Петкова. В случая обаче можем да припомним, че в първото писмо, което беше получено от Еврокол в България (б.р. предшестващо гласуването в Брюксел), се казваше, че най-опасното нещо за въгледобива като цяло и производството на електроенергия от въглища, е да се тръгне в посока на дерогация. Защото това означава отлагане в рамките на 3-4 години, след което въглищните централи ще бъдат затворени. Тогава Еврокол настоя всички да гласуват против Референтния документ на ЕК. Сега отново Еврокол ни даде ясен сигнал, а именно, че гласуваният в Брюксел документ е в нарушение на процедурата. Въпросът е дали България ще се възползва от този коз, или политиците ни, заставайки зад дерогацията, ще "гарантират" предизвестеното затваряне на комплекс "Марица- изток".

Йовка НИКОЛОВА