Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

От МОСВ пак ни изненадаха за Референтния документ на ЕК, застрашаващ съществуването на комплекс "Марица изток"

ългарското общество няма да позволи да бъде закрит българския въгледобив, въпросът обаче е как МОСВ през последните 7 години е помогнал за неговото бъдеще В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) получен ли е протокол от заседанието на Европейската комисия в Брюксел на 28 април т.г. (по време на което беше гласуван т.н. Референтен документ), определят нови, неизпълними към момента изисквания към въглищните топлоцентрали в България?

С този въпрос вестник "Старозагорски новини" се обърна към пресцентъра на МОСВ в петък, тъй като техен служител беше офицалният български представител, участвал в гласуването.

Припомняме, че приетият на 28 април Референтен документ на ЕК (с положителния вот на 19 държави-членки на ЕС, срещу 8 против), поставя под въпрос съществуването на енергийния стожер на България - комплекс "Марица изток". След като резултатът от гласуването стана факт, синдикати и Министерството на енергетиката се обединиха около позицията, че ще бъде съставен експертен съвет, който да изготви официален отговор до ЕК, в рамките на нормативно приетия 3-месечен срок. За целта обаче, се очакваше протокола от гласуването в Брюксел, въз основа на който трябва да се изготви национално отговорната българска позиция. Това беше и повода, медията ни да постави въпроса пред МОСВ, дали той е получен при тях.

Днес, буквално с "клизма", в "Старозагорски новини" се получи отговора на МОСВ, който гласи дословно:

"От заседанията на работните групи към Европейската комисия не се водят протоколи, но се изготвят, т.нар. записки. Характерът на този документ е неофициален до неговото приемане на следващата среща на групата. По отношение на текста на Референтния документ и неговото нотифициране до държавите-членки или т.нар. оповестяване, това се извършва чрез публикуването на документа в официален вестник на Европейския съюз. Официален вестник на ЕС се намира на електронен адрес и обнародвания се извършват всеки ден."

На фона на безпокойството на хилядите български енергетици и миньори, чийто хляб е заложен на карта, това е поредният отговор-клише, който демонстрира чиновническият мироглед на едно българско министерство. Това същото - на околната среда и водите, което още от 2011 г. е знаело за готвения Референтен документ на ЕК със заложените неизпълними норми на азотни оксиди и серен диоксид, отделяни от въглищните топлоцентрали, но неизвестно защо в комплекс "Марица изток" научиха за него едва през м. февруари 2017 г. и то не от българското МОСВ, а от европейската организация Еврокол, член на която е държавното въгледобивно дружество "Мини Марица-изток".

Коментарът в случая е излишен.

Йовка НИКОЛОВА