Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

"Мини Марица-изток" вече със собствен влаков транспорт по национални линии

Изп.-директор на ИА "Железопътна администрация" Веселин Василев лично връчи Сертификата на изп.-директор на "Мини Марица-изток" инж. Андон Андонов За първи път в 65-годишната история на "Мини Марица-изток" подвижният му железопътен състав ще може да оперира по националните линии като самостоятелна жп организация.

Това стана възможно, след като в края на миналата седмица  изп.-директор на държавното въгледобивно дружество инж. Андон Андонов получи Сертификат за безопасност на Системата за управление на безопасността в железопътния транспорт в "Мини Марица-изток" ЕАД от изп.-директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" Веселин Василев.

С този акт е изпълнено и последното условие дружеството да извършва превози по националната железопътна инфраструктура.

В началото на м. март, експерти, водени от главния директор на Главна дирекция "Железопътна инспекция" към ИА "Железопътна администрация" са извършили одит на системата за управление на безопасността и не са установили несъответствия по нито един от етапите на процедурата, което е предпоставка за издаването на сертификата за безопасност.

Припомняме, че в края на юли миналата година, въгледобивното дружеството получи лицензия No 302/14.07.2016 г., която му  дава право да превозва товари по националната железопътна инфраструктура в участъка Нова Загора - Стара Загора - Димитровград - Симеоновград. Чрез нея се повишава сигурността на доставките на въглища към ТЕЦ-овете в комплекса "Марица изток", като се осигурява възможност те да получават суровина минимум от два рудника. Лицензията също така дава възможност с подвижния състав на мините, да се извършва превоз на варовик от находищата в региона към ТЕЦ-овете, който те използват за сероочистващите си инсталации.

Наличието на лицензия има и икономически ефект за дружеството - 10 пъти ще се намалят разходите за преминаване в участъка гара Раднево - гара Любеново-предавателна, като се спестяват средствата, които досега са плащани на лицензирани жп превозвачи.

С получаването на лиценз "Мини Марица-изток" стана 4-то държавно дружество и 14-то в България, което има право да превозва товари по националната железопътна инфраструктура. Това особено важи за превози по жп линия No 83 Симеоновград - Нова Загора, която не е електрифицирана, но осигурява по-пряка връзка от Турция към вътрешността на България и Европа. Очаква се в най-скоро време "Мини Марица-изток" да сформира първата си собствена влакова композиция в участъка: гара Любеново-предавателна - гара Раднево.

(СН)