Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

От МОСВ успокояват - съществуващи ТЕЦ ще могат да кандидатстват за по-либерални емисионни норми

Най-големият на Балканския полуостров ТЕЦ "Марица изток 2" е пряко засегнат от Референтния документ и чака компетентно решение от държавните институцииДокато хиляди енергетици и миньори тръпнеха в очакване, каква ще е българската позиция за Референтния документ на ЕК, от който зависи бъдещето на комплекс "Марица изток", водещата държавна институция по казуса - Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се отчете само с 2 (две)  прессъобщения. В първото, от 4 април се дава отчет за проведени срещи със заинтересованите страни и се съобщава за отговор, получен от ЕК.

"В отговора си от 2 април 2017 г. Европейската комисия потвърди позицията на министерството, че съществуващите инсталации, работещи при спазване на изискванията на действащото законодателство, могат да продължат работата си в съответствие с него. Това на практика решава проблемите, които биха произтекли от новите, по-строги изисквания и биха довели до непосилни разходи или до преустановяване на експлоатацията на съответните централи, загуба на работни места и деиндустриализация на целия регион", се казва в прессъобщението на МОСВ.

Следващото е след гласуването на Референтния документ в Брюксел на 28 април и в него дословно се казва:

"Независимо от това, че гласуваният в Брюксел на 28 април 2017 г., документ определя нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, съществуващи централи ще могат да се възползват от предвидената възможност за дерогация по чл.15(4) от Директива 2010/75/ЕС, която ще им позволи да спазват по-либерални норми. Това означава, че за отделни инсталации компетентният орган - Изпълнителната агенция по околна среда, може да определи по-малко строги норми за допустими емисии, отколкото тези, определени в Заключенията, в случаите, предвидени в Закона.

Приетият от комитета по чл. 75 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността проект на решение ще влезе в сила от датата на публикуването му в Официалния вестник на ЕС за новите производствени мощности и след 4 години за действащитe.

На срещата България гласува против приемането на Заключенията, тъй като счита, че в тях не е отчетена в достатъчна степен спецификата на местните лигнитни въглища от въглищния басейн "Марица изток". Против приемането на Заключенията гласуваха още седем страни - Чехия, Полша, Германия, Румъния, Финландия, Словакия и Унгария, но независимо от това документът беше приет с 20 гласа "за" и 8 "против".

Редът за предоставяне на дерогации е предвиден в Глава VII, раздел II на Закона за опазване на околната среда при провеждане на процедурите по издаване/преразглеждане и при необходимост актуализиране на комплексните разрешителни. Дерогацията може да бъде приложена, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно високи в сравнение с ползите за околната среда - поради географското положение на съответната инсталация или местните екологични условия или заради техническите характеристики на инсталацията.

Компетентният орган във всички случаи трябва да гарантира, че не се причинява значително замърсяване и се постига висока степен на опазване на околната среда."

От прессъобщението става ясно, че най-необезпокоеното от цялата ситуация около Референтния документ на ЕК е МОСВ, което години наред не е алармирало българската общественост, че в Брюксел се готви подобен документ, а пряко засегнатите страни у нас разбраха за него от писмо на Еврокол, в което изрично се уточняваше, че дерогацията (б.р. отлагането с няколко години) не е решение на проблема.

Единственото успокоение към настоящия момент за комплекс "Марица изток" е, че и двете прессъобщения на МОСВ са дело на ръководството му, назначено от служебното правителство. От миналата седмица екоминистерство има нов министър и надеждите са, че действията, които ще бъдат предприети от тук насетне за спасяване на въглищните ТЕЦ-ове няма да се случват на тъмно.

Йовка НИКОЛОВА