Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Няма да удължават срока на ТЕЦ-овете за кандидатстване за дерогации

Това съобщиха от МОСВ в отговор на питане на "Старозагорски новини"

На 16 февруари изтича шестмесечният срок, в който въглищните ТЕЦ-ове трябва да подадат своите заявления за дерогация (промяна на комплексните им разрешителни) заради приетите нови екологични норми на Европейската комисия. Още преди няколко месеца топлоцентралите поискаха от МОСВ този срок да бъде удължен. Основните причини бяха включените за пръв път норми на живака в атмосферата, заради което се изискват продължителни изследвания от лицензирани европейски лаборатории, както и заради подготовката на оценките за разходите спрямо ползите за околната среда.

Припомняме, че според европейската директива 2010/75/ЕС дерогации на ТЕЦ-овете могат да бъдат дадени само ако докажат, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно по-високи в сравнение с ползите за околната среда.

До миналата седмица от МОСВ не бяха отговорили на ТЕЦ-овете дали ще им бъде разрешено поисканото удължаване на срока за кандидатстване за дерогации. Понастоящем те имат готовност да подадат заявленията си до 16 февруари, но се нуждаят от още 2-3 месеца време за прецизиране на документацията, споделиха пред медията ни техни представители.

"Ще бъде ли удължен срокът на ТЕЦ-овете за подготовката на документите за кандидатстване за дерогации". Този недвусмислен въпрос зададе на МОСВ чрез пресцентъра му вестник "Старозагорски новини" на 8 януари. Отговорът, който получихме на 12 януари, гласи дословно:

"Шестмесечният срок за подаване на документите за преразглеждане на Комплексните разрешителни (КР) във връзка с публикуване на решения относно заключения за НДНТ е регламентиран в чл. 16, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата за КР). Предвид това в началото на месец септември Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изпрати до всички оператори на големи горивни инсталации писма с напомняне на задълженията им съгласно законодателството по околна среда, а именно, че в цитирания по-горе срок следва да подадат необходимите документи за преразглеждане на КР в ИАОС, в това число и необходимата информация за кандидатстване за предоставяне на дерогации по реда на чл. 123а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда. Нормативната уредба по комплексни разрешителни не предвижда удължаване на цитирания по-горе срок."

Още един въпрос беше поставила медията ни пред пиарите на екоминистерството на 8 януари - "МОСВ ще се присъедини ли към жалбата на Република Полша пред Европейския съд за обжалване на т.нар. Референтен документ на ЕК, регламентиращ новите еконорми за Големите горивни инсталации, чийто краен срок изтича на 15 януари т.г.". Към датата на въпроса "Старозагорски новини" не беше наясно, че решението ще бъде взето от Министерски съвет, което стана факт на 10 януари.

Буквално в стил "хепиенд" в отговора си на 12 януари от МОСВ повториха правителственото решение.

А на последвалото доуточняващо питане - "Кога все пак това ще се случи", от МОСВ ни отговориха дословно:

"Документите по жалбата се подготвят от МВнР като процедурен представител на Република България пред Съда на ЕС и ще бъдат внесени в съответния срок - 15 януари.".

Дали това е станало, надяваме се да разберем утре.

(СН)