Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Най-после. България се включва в обжалването пред Европейския съд в защита на ТЕЦ-овете си

 За поредна година най-голямото въгледобивно дружество в България - "Мини Марица-изток", ще бъде гарант за енергийната ни независимост. Към днешна дата е налице едно позитивно за дружеството решение на МС. Остава обаче да разберем дали МОСВ ще изпълни решението до 15 януариСградата на Европейския съд "България ще подкрепи Полша в искането й за отмяна решението на Европейската комисия от 31 юли 2017 г. за най-добри налични техники за Големите горивни инсталации. Министерският съвет одобри на днешното си заседание позицията на страната ни по дело Т-699/17, образувано по жалба на Република Полша срещу ЕК пред Общия съд на Европейския съюз. В позицията на страната ни се отбелязва, че приетите стойности за нива на вредни емисии са амбициозни и нереалистични за постигане от съществуващите в България големи горивни инсталации", съобщиха за медията ни от пресцентъра на МС.

"С приетото от ЕК решение се завишават в значителна степен изискванията към топлоелектрическите централи по отношение на емисионните нива на вредни вещества в атмосферата. Прилагането му у нас би наложило инвестирането на значителни финансови средства от ТЕЦ-овете, които произвеждат над 40% от електроенергията в България", се казва още в правителственото прессъобщение.

Всички членове на кабинета днес са гласували със "за" за присъединяването на България към жалбата на Полша пред Европейския съд.

Припомняме, че Полша поиска от Съда да отмени решението на Еврокомисията от 31 юли 2017 г. заради редица нарушения на Договора за Европейския съюз, Договора за функциониране на ЕС и Европейската директива 2010/75, обособени в пет позиции. По-важните от тях са, че приемането на новите нива на вредни емисии е извършено въз основа на погрешни и непредставителни данни в противоречие с най-добрите

налични техники, определени в Директива 2010/75/ ЕС, и че приетите нива на атмосферните замърсители не са подходящи и годни за постигане на очакваните ползи и предвидените цели. Най-важният акцент в жалбата на Полша е, че решението в Брюксел е взето в превишаване на правомощия, тъй като в деня на гласуването са били извършени съществени промени в проекта, без да е спазен законовият срок и задължителното предварително обсъждане. Де факто точно тези промени доведоха в последния момент до манипулирането на вота в полза на новите еконорми. Според приетия регламент, ако до 2021 г. въглищните централи не покрият поставените изисквания за нива на пречистване на серен двуокис, азотни окиси, живак и др. трябва да прекратят съществуването си. Против този регламент гласуваха 8 държави (въпреки че резултатът се смята по брой население, а не брой държави) и той нямаше да бъде приет, ако внесените в последния момент промени в проекта не бяха подкрепени от съседна Гърция, имаща интерес от тях.

Жалбата на Полша до Европейския съд срещу решението на Европейската комисия беше публикувано в Официалния вестник на ЕС на 4 ноември м.г. и според европейското законодателство всяка страна членка на Съюза може да се присъедини към нея в рамките на 6 седмици, тоест до 15 януари.

Днес стана известно, че към жалбата на Полша се е присъединила и Унгария. Не е изключено до 15 януари към нея да се присъединят и още държави. Отделно по същия казус пред Европейския съд има депозирана жалба и от Европейската асоциация по въглища и лигнити - Еврокол, и вероятно двете жалби ще бъдат обединени в едно дело.

Оттук нататък съдбата на въглищните ТЕЦ-ове е в ръцете на Съда и от неговото решение зависи дали част от държавите на ЕС ще успеят да осигурят енергийния си баланс след три години.

Другата възможност за спасяване на ТЕЦ-овете са т.нар. дерогации (отлагане изпълнението на новите еконорми за определен период от време), заложени в Директива 2010/75/ЕС, чийто срок за подаване на заявления изтича на 16 февруари. Те, дерогациите, всъщност бяха по-предпочитаният вариант от българските отговорни фактори за спасяването на въглищните ТЕЦ-ове и основно енергийното сърце на България - комплекс "Марица изток", но за разлика от политиците, специалистите в бранша отдавна предупредиха, че те са "наклонена плоскост", както и че в евродирективата няма понятие "пожизнена дерогация", както се опитаха да обяснят политиците.

Добрата новина е, че макар и в последния момент българските държавници все пак направиха смелата стъпка към обжалването.

Йовка НИКОЛОВА