Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Председателят на КЕВР Иван Иванов: България е длъжна да защити ТЕЦ-овете си

Председателят на КЕВР Иван Иванов е категоричен, че комплекс "Марица изток" трябва да остане енергийното сърце на България, а не край река Дунав да бъде изградена още една ядрена електроцентралаПубликацията на "Старозагорски новини" от 4 януари т.г. "Глупаво е ТЕЦ-овете от въглища да преминат на природен газ. Това няма нищо общо с реалността", в която се цитира позицията на бившия генерален директор на СО "Марица Изток" Руси Данев, провокира коментар пред медията ни от страна на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, който публикуваме дословно:

Бъдещето на термичните централи е изключително важен приоритетен въпрос от национално значение. И позицията, която аз имам, е съвсем ясна и категорична в годишното интервю, което дадох за БТА. Цитирам директно това, което съм заявил:
В България почти 40 процента от производството на електроенергия се дължи на термичните централи в Маришкия басейн.

Това е един основен фактор, с който се надявам Европейската комисия (ЕК) да се съобрази. България е длъжна да защити термичните централи не само поради важността им за енергийната ни система, но и защото те създават трудова заетост на десетки хиляди семейства от Старозагорския и Хасковския регион. Тези хора работят както пряко в централите и в мините, които осигуряват въглищата за тях, така и косвено във всички спомагателни дейности. Това е важен социално-икономически фактор, който трябва да бъде отчетен при решението на ЕК за дерогации. В самото решение ще бъдат разписани задълженията за инвестиции, които тези централи трябва да направят, за да се разреши съответният период на дерогации. И още едно съображение, което е добре да се отчете в перспектива - сред срока за дерогации, който се надявам да бъде срокът на експлоатация на централите, те биха преминали към използване на природен газ като алтернативно гориво, тъй като бъдещият интерконектор "Комотини - Стара Загора" ще доставя природния газ буквално на входа на Маришкия енергиен комплекс, което ще повиши спазването на екологичните норми от тези централи.

Защо заявявам това: Първо, аз считам, че приоритет на държавата е да осигури максималния срок за дерогация, което означава да имаме една силна позиция пред ЕК и съм изключително доволен, че Маришките централите, както трите, така и "Брикел", който се е присъединил към тях, използват чуждестранни консултанти, които да изготвят най-добре и най-аргументирано българската позиция. На второ място - след като изтече този срок на дерогация - надявам се да бъде не по-малко от 15-20 години, считам, че Маришкият басейн трябва да остане енергийното сърце на България. И тогава, когато ще трябва да се преустанови използването на въглища, макар и в период, който ще настъпи в един далечен момент напред, ще се смени енергийният ресурс и това може да бъде природен газ, но да остане енергийното сърце на България в Маришкия басейн. Защото не приемам на брега на Дунав 2/3 от електроенергията, произвеждана в България чрез две ядрени централи, да бъде съсредоточена там. Това означава загуба на хиляди работни места с Маришкия басейн, повишена безработица и постепенно обезлюдяване на региона. А това не трябва да се допусне.

Вярвам, че нашата позиция пред ЕК ще бъде реалистична, силна, отговорна, обоснована и убедителна, за да може нашите партньори в Европа да приемат аргументите ни за достатъчно продължителен срок за дерогации.

Материала подготви:
Йовка НИКОЛОВА